Dette er den nye regjeringas mediepolitikk

– Regjeringa vil fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK. All mediestøtte skal samles i én ordning, står det i den nye regjeringsplattformen.

Publisert

Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, slo statsminister Erna Solberg (H) fast sent torsdag kveld.

I den nye plattformen er det to nyheter for mediebransjen – utover at regjeringa nå har flertall. De er at regjeringa vil: 

Regjeringa vil også fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer framtidsrettet, står det i plattformen. 

Norsk Journalistlag opplever ikke at regjeringen her kommer med mange nye punkt eller politikk som er ukjent, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen til Medier24.

– Det var kanskje heller ikke ventet, siden regjeringen har varslet en egen mediemelding og trolig får vi flere svar der. Vi merker oss at de tydelig foreslår en felles pott for mediefinansiering og det er en ordning NJ har advart mot fordi vi ikke tror det vil bidra til et bredt mediemangfold kanskje tvert imot, sier hun. 

– Svevende og uforpliktende

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier til Medier24 at han synes det er gode anslag hva gjelder offentlighet og ytringsfrihet, men:

– Det er veldig mye svevende og uforpliktende her. Punktet om MVA-fritak synes å være hentet direkte fra Finansdepartementets støvlagte og forhistoriske medieforståelse. Generelt vil jeg si at dette var skuffende lite framtidsrettet.

Adminstrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) reagerer slik på den nye medieplattformen:

- I plattformen vil regjeringen blant annet vil sikre god nyhetsproduksjon over hele landet. Det er ingen tvil om at endringstakten bransjen vil være høy også fremover. Derfor er det viktig med en ambisiøs mediepolitikk. Mva-forslaget må bety at det frikobles fra papirutgivelsen. Nå ser vi frem til at plattformen følges opp i praksis i den kommende Mediemeldingen, sier Øgrey til Medier24. 

Styreleder Tomas Bruvik i Landslaget for Lokalaviser (LLA) reagerer slik:

– Førsteinntrykket er at det ikke er noen stor endring, men det synes som om engasjement og innsikt for mediepolitikken er større og bredere. Vi er spent på konsekvensene av at all mediestøtte, medregnet NRK, skal samles i én ordning.

– Hva dette vil bety for lokalavisene er uklart, men vi i LLA skal arbeide knallhardt for en høyst nødvendig styrking av rammevilkårene for lokalavisene landet rundt. Det haster med et løft, sier han til Medier24. 

 

– Legge til rette for ytringsfrihet

I den nye plattformen står det: 

«Regjeringens mediepolitikk skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, for god nyhetsproduksjon over hele landet, og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet. Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid. Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter.

NRK er en viktig fellesinstitusjon i Norge, og skal sikres stabil og god finansiering. Regjeringen legger verdiene i NRK-plakaten til grunn for sitt arbeid.

Regjeringen vil verne om det åpne nettet, samtidig som personvernhensyn og opphavsrettigheter ivaretas.»

I den nye plattformen står det at regjeringa vil: 

  • Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.
  • Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden.
  • Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
  • Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
  • Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer framtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. All mediestøtte skal samles i én ordning.
  • Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.
  • Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.
  • Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.
  • Innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen ivaretar utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven.
  • Håndheve prinsippet om nettnøytralitet, slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold.

– Glad for å stå her sammen

Statsminister Erna Solberg møtte pressen på Gardermoen sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande, Frp-leder Siv Jensen og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg er veldig glad for å stå her sammen med forhandlingslederne fra Frp, Venstre og KrF. Etter to uker er vi enige om en regjeringsplattform. Den er godkjent i alle partier, sa Solberg under pressekonferansen. 

– Mange land opplever ustabilitet, men vi har gjennom gode, men tøffe forhandlinger funnet sammen. Det viser at de fire partiene har en vilje til å finne løsninger og lage kompromisser. Vi står sammen om verdien av å bygge et samfunn nedenfra, framholdt statsministeren.

Powered by Labrador CMS