Stig Finslo i Amedia svarer Trygve Aas Olsen.
Stig Finslo i Amedia svarer Trygve Aas Olsen.

Debatt

Å støtte lokal­samfunnet er ikke å bryte Vær Varsom-plakaten

«Trygve Aas Olsens kritikk er oppkonstruert og nærmest konspiratorisk», skriver Amedias Stig Finslo.

  • STIG FINSLO, direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt, Amedia

Trygve Aas Olsen hevder i Medier24 at det er brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 om redaksjonell uavhengighet når Amedias 73 lokalaviser i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB skal fordele midler til lokale formål.

Aas Olsens kritikk er oppkonstruert og nærmest konspiratorisk, med påstander om risiko for å gi støtte til ansattes slekt og venner, svindlere og underslagsdømte.

For det første er Aas Olsens påstand om at det er et brudd på VVP å støtte lokalsamfunnet med midler, feil. Våre aviser skal nå dele ut støtte til barne- og ungdomstiltak, som f eks bygging av gapahuker og lekeplasser. Vi skal ikke gå inn som hovedsponsorer for et landslag eller arrangere innsamlingsaksjoner i samarbeid med Kreftforeningen, som andre norske medier har gjort. I prinsippet kan det lokalavisene nå skal gjøre sammenlignes med tiltak som norske aviser har hatt tradisjon for gjennom flere tiår, som sponsorer av idrettslag, kulturarrangementer eller som utdelere av kulturstipendier, for å nevne noe. Norske medier er og har på denne måten vært sponsorer for lag og foreninger de regelmessig dekker journalistisk. Det har aldri vært noe generelt etisk forbud mot at mediehus engasjerer seg på denne måten. Og det er det heller ikke det for lokalaviser som vil dele ut midler til aktiviteter for barn og unge.

Det redaksjonene derimot alltid skal være på vakt mot er hvordan de skal dekke slike tiltak journalistisk for å unngå spekulasjoner om interessekonflikter.

Våre mediehus har bred erfaring i å takle slike spørsmål. Vi føler oss trygge på at de også vil kunne takle de eventuelle konfliktene som måtte oppstå redaksjonelt som følge av den ordningen de nå skal delta i. Dyktige redaktører og journalister mister ikke sin faglige og personlige integritet som følge av at mediehuset fordeler midler til allmennyttige formål i lokalsamfunnet.

For det andre opptrer Amedia og avisene i tråd med VVP 2.3 («Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet»). Bakgrunnen for ordningen er grundig beskrevet i pressemeldingen om saken:

«Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Søknader om støtte rettes til avisene som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte.»

Det er altså ikke korrekt at Amedia bruker 25 millioner på dette, men lokalavisene fordeler og avgjør hvem som skal få støtte fra de midlene Sparebankstiftelsen stiller til disposisjon.

Vi kan forsikre at dette ikke er midler som «tas fra» de redaksjonelle driftsbudsjettene, eller på annen måte bidrar til å svekke våre avisers satsing på journalistikk. Det er pussig å hevde at vi burde «avlyse hele greia» for å unngå spekulasjoner om interessekonflikter mellom avisen og de som bevilger eller mottar dem. Det vil være som å si at norsk presse kollektivt burde «avlyse all pressestøtte» for å unngå spekulasjoner om at vi gjennom den mister vår uavhengighet og kaster alle faglige standarder over bord.

Amedia er stolt av at våre lokalaviser gjennom denne ordningen kan være med på å støtte ideelle og allmennyttige tiltak i sine lokalsamfunn, og dermed ivareta et viktig samfunnsoppdrag, ikke bare redaksjonelt, men også med økonomisk støtte til noen av de gode kreftene i lokalsamfunnene.

Powered by Labrador CMS