Ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten.
Ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten.

Redaktør­foreningen om post-endringer: – Medie­mangfold i fare

– Vil ramme rundt 170.000 avisabonnenter, skriver Norsk Redaktørforening i et åpent brev til samferdselsministeren.

Publisert

I et åpent brev til blant annet kulturminister Trine Skei Grande og samferdselsminister Jon Georg Dale og de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver Norsk Redaktørforening at de mener det er «fare på ferde» for norske lokalaviser, om man kutter postombæringen fra fem dager i uka til to og en halv dag i uka. 

«Forslaget om endringer i postens ombæringsfrekvens vil kunne få dramatiske konsekvenser for mange aviser. En omlegging av postombæringen til 2,5 dager i uken vil ramme rundt 170.000 avisabonnenter. Det er grunn til å tro at mange av disse vil falle fra, dersom avisen ikke kommer på utgivelsesdagen», skriver de. 

I løpet av kort tid er det ventet framlegging av forslaget til ny postlov, og det ligger an til at ombæringsfrekvensen blir redusert fra fem dager i uka til 2,5 dager i uka. 

Videre skriver de at det er viktig at Stortinget sørger for at det kompenseres for et eventuelt kutt i antallet dager. 

«Det er helt avgjørende for mange avisers eksistensgrunnlag at det blir satt inn tiltak for å avbøte konsekvensene av reduksjonen i postombæringen. Dersom ikke mange aviser skal risikere å miste både abonnements- og annonseinntekter i et omfang som vil true hele deres økonomi er det nødvendig å etablere ordninger som sikrer distribusjon seks dager i uken. Vi ber om at Stortinget ikke bidrar til å legge ned en rekke nasjonale, regionale og lokale aviser, men tvert imot sørger for å oppfylle forpliktelsen i Grunnlovens § 100 og dermed også bidrar til å sikre det offentlige ordskiftet og den demokratiske infrastrukturen», skriver de. 

 

– Har funnet ut av e-post

Under et foredrag for noen uker siden, sa samferdselsminister Jon Georg Dale at det er et stadig økende behov for digitalisering som presser fram endringene. 

– En gjennomsnittlig nordmann sender tre brev i uka. Da må vi digitalisere. Det handler ikke om at Staten vil ta vekk postombæringa, men at forbrukerne har funnet ut at de har e-post, sa Dale da. 

Han var også opptatt av å understreke at det ikke er på bakgrunn av vond vilje, men forbrukerbehov og -ønsker, som gjør at de foreslår å endre antallet dager med postombæring.

– Når posten slutter å komme, er det fordi folk har gått over på digitale flater. Det er ikke fordi staten vil ta bort tjenestene, sa han videre. 

Powered by Labrador CMS