Konsernsjef Tone Wille i Posten.
Konsernsjef Tone Wille i Posten.

Posten er usikre på om de vil levere avis-anbud

– Hvorvidt Posten vil levere tilbud i konkurransen om faste avisdager, vil vi vurdere når anbudet kunngjøres, sier konsernsjef i Posten, Tone Wille i en pressemelding.

Publisert

 I dag kom det forslaget til ny postlov - og forslaget er 2,5 dager med vanlig postombæring i uka - og så at staten i tillegg skal kjøpe avisdistribusjon på tre faste dager i uka: tirsdag, torsdag og lørdag. 

Prislappen på det er ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale omlag 250 millioner kroner i året. 

 Vi bruker fellesskapets inntekter på å holde folk i distriktene med aviser. Det mener vi er viktig for hele landet, og for å ta vare på mediemangfoldet, men jeg mener det også viser at vi strekker oss langt for å få til nettopp det, sier han avslutningsvis, sa Dale til Medier24 tirsdag.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) snakker om ny postlov.
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) snakker om ny postlov.

Etter planen skal endringene tre i kraft fra juli 2020 - og innkjøp av avislevering er planlagt fram til 2023. Etter det forteller Dale at det må gjøres en ny vurdering av behovene.

Usikkert om Posten vil levere anbud

Posten distribuerer i dag omlag 15 prosent av lokalavisene, der avisene selv ikke har egen distribusjon. I en pressemelding skriver Posten at de ønsker endringene i postloven velkommen - og at de er usikre på hvorvidt de kommer til å levere anbud på avislevering. 

– Hvorvidt Posten vil levere tilbud i konkurransen om faste avisdager, vil vi vurdere når anbudet kunngjøres, sier konsernsjef Tone Wille i en pressemelding.

De skriver videre at dette blir den største operasjonelle og personalmessige omleggingen i Postens historie, og at bemanningen reduseres med om lag 1500 årsverk. 

– Vi har forberedt oss på en utvikling med færre postdager og har lagt planer for å gjennomføre denne krevende omstillingen. Tidsplanen er stram og vi er i likhet med de ansattes organisasjoner opptatt av en god omstillingsprosess, understreker konsernsjefen i pressemeldingen. 

Ny lovtekst 

Bakgrunnen for de nye lovendringene er nedgangen i antallet brev som blir sendt - det har ifølge departementet gått ned med 65 prosent siden 1999 og er forventet å synke ytterligere i årene som kommer.  

I sitt forslag skriver departementet at de foreslår følgende, som ny lovtekst, på det som går på avisdistribusjon: 

«Myndigheten kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om leveringspliktige tjenester, herunder om krav til tjenesteomfang, geografisk dekningsområde, service og kvalitet, innsamlingsordning, og antall og plassering av ekspedisjonssteder. Myndigheten kan også gi forskrift og fatte enkeltvedtak om kompenserende tiltak. Kompenserende tiltak kan blant annet gjelde utlevering av aviser i abonnement på lørdag til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon, tilbud innenfor dekningsområdet til alle faste ekspedisjonssteder om leie av postboks med plikt for leveringspliktig tilbyder til daglig utlevering av postsendinger mandag til fredag og krav til flere postboksanlegg eller omdelingsdager i lokale områder med særlige behov eller til brukere med særlige behov». 

Powered by Labrador CMS