Papirinntektene i fritt fall i Polaris Media

15 prosent nedgang på ett år, viser ferske tall.

Publisert

I dag la Polaris Media fram sin halvårsberetning og den viser en svikt på 21 millioner kroner i driftsinntektene, som ender på 957 mill.

Mediekonsernet får derimot et driftsresultat (EBITDA) på 70 millioner, som er 11 prosent bedre enn første halvår 2018.

Antallet abonnenter fortsetter å øke med tre prosent, men mediekonsernet opplever stor svikt i papirinntektene på 28 millioner kroner, eller 15 prosent.

Siden 25. april ble Polaris Media hovedaksjonær i den svenske mediekonsernet Stampen. Det svenske konsernet leverer blodrøde tall med 199 mill i driftsinntekter (ned 10%), men evner samtidig å kutte kostnadene med 14 prosent.

Faksimile fra rapport.
Faksimile fra rapport.

- Det svenske mediemarkedet har hatt utfordringer med inntektsutviklingen og lønnsomheten de siste årene. Stampen Media er godt i gang med å snu denne utviklingen, og vi forventer at de tiltakene som er igangsatt på inntekts- og kostnadssiden skal bidra til en bedre inntektsutvikling og positive resultater fra 2020, opplyser konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i en melding.

Hele det skandinaviske konsernet har hatt en god vekst i abonnementsinntektene og digitale annonseinntekter.

Ifølge kvartalspresentasjonen har spesielt for den norske virksomheten, har delvis kompensert for et utfordrende annonsemarked i Norge og Sverige. 

Nøkkelfunn fra andre halvår (kilde: Polaris):

  • Første halvår 2019 viser resultatvekst med en normalisert EBITDA på 70 (63) mill. og en normalisert EBITDA-margin på 7%(6%). I andre kvartal vokste normalisert EBITDA til 49 (39) mill. med en normalisert EBITDA-margin på 8% (6%).
  • Driftsinntektene ble redusert med 2% til 957 (978) mill. i første halvår. God vekst i abonnementsinntektene og digitale annonseinntekter, spesielt for den norske virksomheten, har delvis kompensert for et utfordrende annonsemarked i Norge og Sverige. Kostnadstiltak, i hovedsak i Stampen Media, bidrar til resultatvekst.
  • Abonnementsinntektene økte med 3% i første halvår til 374 (361) mill. Konsernet har samlet 413 263 (402 848) abonnenter, herav 142 986 (97 342) digitale abonnenter. Fortsatt meget god vekst i Norge, mens i Stampen Media påvirkes volum- og inntektsutviklingen negativt av gjennomføring av tiltak innen distribusjon.
  • Digitale annonseinntekter økte med 2% i første halvår til 132 (128) mill. 10% vekst i den norske virksomheten. Papirbaserte annonseinntekter falt med 14% til 235 (272) mill., som gav en reduksjon i samlede annonseinntekter på 8% til 366 (400) mill. første halvår.
  • Trykkeriinntektene hadde en nedgang på 2% til 96 (98) mill. i første halvår. Fortsatt fall i avistrykk kompenseres delvis av nye oppdrag.
  • Distribusjonsinntektene hadde en nedgang på 10% til 54 (60) mill. i første halvår. Distribusjonsinntektene vokste i Norge hvor det satses på netthandelsprodukter og mediepost, mens det er en betydelig nedgang i Sverige i forbindelse med gjennomføring av strukturelle endringer av distribusjonsvirksomheten.
  • Driftskostnadene ble redusert med 3% til 891 (918) mill. Driftskostnadene reduseres som følge av betydelig tiltak som gjennomføres i Stampen Media, da spesielt innen distribusjonsområdet.
Faksimile fra rapport.
Faksimile fra rapport.

Medier24 kommer tilbake med mer.

Powered by Labrador CMS