Styreleiar Torry Pedersen og konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.
Styreleiar Torry Pedersen og konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Koronaviruset kan stoppa Polaris-utbyte på 90 millionar kroner

– Naturleg å diskutera det, seier styreleiar Torry Pedersen i Polaris Media til Medier24. Schibsted sin styreleiar ynskjer derimot ikkje å kommentera utbyteplanane for 2019.

Publisert

Korrigering: I første versjon av saka sto det at utbytet er på 85 millionar kroner. Det riktige er 90 millionar kroner.

Tysdag melder Dagens Næringsliv at oppdrettsgiganten Salmar og it-selskapet Atea held tilbake dei føreslåtte utbyta på høvesvis 2,4 milliardar og 713 millionar kroner i 2019 som følgje av dei økonomiske konsekvensane av koronaviruset.

No seier styreleiar Torry Pedersen i Polaris Media at også dei vil drøfta å halda tilbake det føreslåtte utbytet på neste styremøte 31. mars.

– Ikkje vore i tilsvarande situasjon før

Mediekonsernet, som eig 48 lokalaviser, føreslo i 2019 eit utbyte på 1,84 kroner per aksje, totalt 90 millionar kroner.

– No skal me ha styremøte 31. mars, så då vil den problemstillinga komma opp, seier Pedersen til Medier24.

– Er det noko de allereie har tenkt på?

Styreleiar Torry Pedersen i Polaris Media.
Styreleiar Torry Pedersen i Polaris Media.

– Det er naturleg å diskutera det på det styremøte, seier Pedersen.

– Kva tenkjer du om dagens situasjon og det som potensielt ventar for mediebransjen?

– Det er andre som sit tettare på den operative drifta enn meg, men eg trur me kan ha som utgangspunkt at me ikkje har vore i ein tilsvarande situasjon før, seier han.

Polaris eig aviser som Adresseavisen, iTromsø, Harstad Tidende og Fædrelandsvennen.

 

Schibsted-styreleiar: – Ingen kommentar

Mediegiganten Schibsted har føreslått eit utbyte på 2 kroner per aksje, totalt 477,3 millionar kroner, for 2019. Styreleiar Ole Jacob Sunde ynskjer ikkje å kommentera utbyteplanane overfor Medier24.

Styreleiar i Schibsted, Ole Jacob Sunde.
Styreleiar i Schibsted, Ole Jacob Sunde.

– Som du vet kan jeg ikke gi kommenterer på spekulasjoner, skriv han i ein sms til Medier24.

Schibsted eig VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Finn.no for å nemna noko.

Selskapet har neste styremøte 24. mars.

Finn Egil Våga, journalist og fotograf i Stavanger Aftenblad, sit i Schibsted-styret som representant for dei tilsette.

Til Medier24 seier han:

Finn Egil Våga, journalist og fotograf i Stavanger Aftenblad, er tilsetterepresentant i Schibsted-styret.
Finn Egil Våga, journalist og fotograf i Stavanger Aftenblad, er tilsetterepresentant i Schibsted-styret.

– Agendaen er ikkje sett for neste styremøte, men det vil handla om situasjonen me no står i, og generalforsamling er i mai – så eg vil tru at utbyte kan bli eit tema, men me har framleis tid på oss til å gå inn i diskusjonen. No er det så kaotisk på mange område at styret må konsentrera seg om å halda drifta på best mogleg.

Det er generalforsamling som gjer endeleg vedtak på utbyte.

Våga legg til:

– Og så får me ta diskusjonen om utbyte når det måtte koma. Det har ikkje vore eit tema førebels.

Koronaepidemien har skapt sterk uro for norsk og internasjonal økonomi. Børsane er i fritt fall, Nav melder om 84.000 fleire arbeidsledige siste veke og regjeringa går inn med minst 100 milliardar i krisepakke til næringslivet.

 

Tillitsvalde: – Riktig signal

Konserntillitsvald Rune Setsaas i Polaris Media.
Konserntillitsvald Rune Setsaas i Polaris Media.

Konserntillitsvald Rune Setsaas i Polaris Media håpar Polaris gjer som SalMar og Atea.

– Eg meiner dei sender eit riktig signal til andre bedrifter når det gjeld å bidra i denne ekstraordinære situasjonen, seier han til Medier24.

Vidare legg han til:

– Dette er eit viktig signal frå eigarane, så eg ynskjer sjølvsagt at eigarane i Polaris Meia også gjer det same, seier han til Medier24.

Også konserntillitsvald Rune Berge i Schibsted meiner det er eit godt initiativ.

– Me tykkjer at det kan vera ei riktig og solidarisk handling i den situasjonen Schibsted og mange andre store bedrifter står i. Men det er noko styret må ta stilling til, og ikkje noko me kan avgjera. Det er viktig at selskapet og aksjonærane tek ansvar i denne situasjonen, så det stiller me oss positive til, seier han.

Powered by Labrador CMS