Politiet ransaker og har sperret av boligen til justisminister Tor Mikkel Wara på Røa i Oslo. Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. Hun ble pågrepet av PST torsdag.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Politiet ransaker og har sperret av boligen til justisminister Tor Mikkel Wara på Røa i Oslo. Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. Hun ble pågrepet av PST torsdag.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

PFU

Waras samboer mener VG har brutt fem punkter i VVP: VG avviser brudd, men erkjenner feil

Klager mener VG skapte et inntrykk av at «Bertheussen var tatt på fersken». «VG skrev at de ikke var kjent med kameraet. Dette var ikke riktig, men ikke et sentralt poeng i saken«, skriver VG i sitt tilsvar.

Publisert

Det har stormet rundt tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og hans samboer Laila Anita Bertheussen, etter at Wara måtte gå og Bertheussen er ledd i en pågående straffesak. 

Bertheussen har, via advokat John Christian Elden, klaget VG inn til PFU, etter deres artikkel «Opplysninger til VG: PST sikret bevis med hemmelig kamera», hvor ingressen lød: 

«I all hemmelighet installerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overvåkningskamera i nabolaget til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) – og sikret seg bevis i straffesaken mot samboeren hans».

Neste uke skal saken behandles i Pressens Faglig Utvalg (PFU), og Bertheussen mener VG har brutt fem punkter i Vær varsom-plakaten, ifølge papirene til neste ukes PFU-møte.

De er:

  • Punkt 2.1, om redaktørens integritet og uavhengighet
  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 4.5, om forhåndsdom
  • Punkt 4.13, om rettelse
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

I klagen begrunner Elden bruddet på 2.1 slik:

«I denne saken synes iveren etter å lage et skup med en ny ukjent påstand som appåtil indikerte at sikkerhetspolitiet overvåket og mistenkte landets egen justisminister og derfor i hemmelighet overvåket han, og overstige interessen i å verne om integritet og troverdighet. Redaktøren som tillot en sak på trykk med den mangelfulle kontrollen av egne medarbeideres kildekritikk som fant sted her, anføres å ha forgått seg mot VVP punkt 2.1.». 

Elden stiller også spørsmål om noen av VGs kilder eller journalister har hatt en agenda i dekkingen av denne saken. 

«Avisen skal være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Det skal utvises særlig aktsomhet ved behandling av informasjon fra anonyme kilder. Var det noen i kildekorpset eller av avisens egne medarbeidere som har opptrådt med en politisk agenda her?».

Klager mener også at VG skapte et inntrykk av at Bertheussen var «tatt på fersken».

VG avviser brudd, men erkjenner én feil

VG skriver i sitt tilsvar at de mener punkt 2.1 ikke er relevant i denne saken.

Når det kommer til det påståtte bruddet på punkt 3.2, skriver VG i sitt tilsvar:  

«Om man vurderer den innklagede artikkelen linje for linje, vil man se at VG - med unntak av én setning i brødteksten - hadde dekning for alle formuleringer. Tittel og ingress stadfester kun det Elden selv skriver i sin klage: PST hadde installert et skjult overvåkningskamera. Dette kamerat sikret bevis som benyttes i den pågående straffesaken mot Bertheussen.», skriver VG. 

De innrømmer imidlertid at det var én ting i saken som ikke stemte: VG skrev at Wara og Bertheussen ikke var kjent med at det var satt opp et overvåkningskamera. Det var de, og her anerkjenner VG at det de skrev ikke var rett, men fastholder at det ikke var det vesentligste i saken. 

«VG skrev at de ikke var kjent med kameraet. Dette var ikke riktig, men ikke et sentralt poeng i saken. (…)Etter VGs syn er dette en opplysning som primært berørte politiets taktiske valg. Det sentrale poenget, som VG vektla både i tittel, ingress og brødtekst, var at PST mente å ha sikret bevis gjennom skjult overvåkning. At samboerparet kjente til at det var installert overvåkningsutstyr i nabolaget, endrer ikke hovedpoenget, heller ikke det totale bildet artikkelen ga.», står det i sakspapirene.

Videre viser de til kildevernet som begrunnelse for hvorfor de ikke kan gå i detalj på hvorfor den opplysningen ble publisert, men understreker igjen at det er VGs ansvar. 

Vg mener også at Elden har kommet grundig til orde, og fått anledning til å kommentere, selv om de kunne ha vært mer presise, ifølge tilsvaret.

«Som VG har påpekt, er ikke opplysninger om PSTs etterforskningsskritt en sterk beskyldning som rettes mot Eldens klient. Det er en opplysning som ikke utløser rett til samtidig imøtegåelse. Elden fikk imidlertid mulighet til å svare på de sterke beskyldningene (…) som ble rettet mot hans klient i PSTs siktelse», skriver de i sitt tilsvar.

Her er resten av sakene som skal behandles:

113/19 – Martin Joyce Nygaard mot Stavanger Aftenblad079/19 –  Bjørnar Brattøy mot Tidens krav101/19 –  Niba Yachting AS mot  Stavanger Aftenblad054/19 – Sid Tøyen mot Dagbladet068/19 – Laila Anita Bertheussen ved advokat mot Verdens Gang112/19 – Tiltakstenesta, Flora kommune pva pårørende mot Firdaposten047/19 –  NN ved advokat mot Fædrelandsvennen060/19 – NN ved advokat mot Varden077/19 – NN mot Sunnhordland

Powered by Labrador CMS