Mari Skurdal er redaktør i Klassekampen.
Mari Skurdal er redaktør i Klassekampen.

Togselskapet Go-Ahead har klaget Klassekampen inn for PFU

Go-Ahead klager på manglende retting av feil og kontroll av fakta. Klassekampen avviser brudd på god presseskikk. Saken behandles i tirsdagens PFU-møte.

Publisert

Tirsdag er det klart for nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU), og i åpent møte skal det behandles åtte saker. 

En av disse er en klage fra selskapet Go-Ahead på Klassekampen. 

Klassekampen publiserte i februar en artikkel med tittelen «Hemmeleg britisk togtilbod» og stikktittelen «Nesten alt om personalpolitikk sladda i tilbodet frå Go-Ahead – No startar kampen om Bergensbanen».

Selskapet Go-Ahead har fått tilslag på sitt anbud om å drive Sørlandsbanen, og Klassekampen hadde bedt om - og fått - innsyn i anbudsdokumentene.

Nederst i Klassekampens stod det: «Go-Ahead var ikkje tilgjengeleg for ein kommentar i går».

Mener de fikk for kort frist

I dokumentene til neste ukes møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU), hvor saken skal behandles skriver klager at klagen er knyttet til formuleringen om at de «ikke var tilgjengelige for kommentar»:

«Klagen er knyttet til […] usanne formuleringer om Go-Aheads tilgjengelighet og villighet til å svare på spørsmål fra Klassekampen. Formuleringene er brudd på punktene 3.2 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten. I papirartikkelen står det opplyst at «Go-Ahead var ikkje tilgjengeleg for ein kommentar i går.» Det samme stod i nettsaken, inntil dette ble endret 1. februar cirka klokken 1530 til «Go-Ahead hadde ikkje tid til å svare på våre spørsmål før avisa gikk i trykken i går.».

Det mener klager, som er togselskapet Go-Ahead, ved deres mobiliseringsdirektør Cathrine Elgin, at ikke er riktig: 

«Ingen av disse utsagnene er korrekte. Vi ba Klassekampen om mer enn de 45 minuttene de ga oss til å svare. Da Klassekampen ikke ville gi oss dette, ga vi Klassekampen et svar som redaksjonen valgte ikke å benytte. Vi har senere bedt Klassekampen rette og beklage at redaksjonen fremsatte uriktige opplysninger. Det har Klassekampen avslått.», skriver de i papirene. 

Det understrekes i papirene at klager ikke mener at dette er brudd på kravet om samtidig imøtegåelse, men om opplysningskontroll og retting av feil. 

Mener de ikke hadde tilsvarsrett

Selv om klagen ikke er knyttet til manglende samtidig imøtegåelse, mener Klassekampen at forståelsen av Vær varsom-plakatens paragraf om samtidig imøtegåelse må spille inn i forståelsen av saken, fordi avisa mener det er Jernbanedirektoratet, som har sladdet dokumentene, og ikke Go-Ahead 

Klassekampen avviser samtidig brudd på god presseskikk. 

«Klassekampen kan ikke se at avisen var forpliktet til å sette på trykk en uttalelse fra klager som verken svarte på spørsmål eller sa noe substansielt om saken. Redaksjonen oppgir at den landet på formuleringen «ikke tilgjengeleg for ein kommentar i går» ettersom Go-Ahead ikke hadde tid til å svare på spørsmål», skriver Klassekampen i sitt tilsvar til saken. 

De mener også at de i kommunikasjonen med klager viste til at «klager ville få slippe til så snart hun ønsket å svare på spørsmål om innholdet i saken. Redaksjonen viser i den forbindelse til at den fremdeles ikke hadde fått noe svar fra klager om sakens innhold før avisen mottok PFU-klagen og skrev sitt tilsvar», skriver Klassekampen i sakspapirene. 

Klassekampen på sin side mener formuleringen bidro til å klargjøre hvorfor Go-Ahead ikke hadde fått komme til orde i artikkelen. 

«Når det gjelder klagers påstand om brudd på VVPs 4.13 om retting av feil, mener redaksjonen at klager underslår det faktum at redaksjonen faktisk gjorde en endring så raskt som mulig etter at klager tok kontakt. Klager har aldri gitt uttrykk for misnøye med denne endringen før i PFU-klagen», skriver redaksjonen ifølge sakspapirene.

Her er alle sakene: 

Tirsdag behandles følgende saker åpent i PFU:

I tillegg skal det behandles en sak i lukket møte, hvor det har kommet inn en anonym klage på NRK, ifølge PFU-papirene. 

Powered by Labrador CMS