Sjefredaktør Mads Yngve Storvik i NTB sier det er alvorlig at DNB mener de gjør gjentatte feil.
Sjefredaktør Mads Yngve Storvik i NTB sier det er alvorlig at DNB mener de gjør gjentatte feil.

NTB felt i PFU etter klage fra DNB - BT får kritikk

Felte NTB for tittel man kunne mistolke til at DNB driver med hvitvasking. – Når man sitter i en breaking news-situasjon på en desk, så gjelder fortsatt presseetikken 100 prosent, sa utvalgsleder Johnsen.

Publisert

DNB har klaget NTB inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på to punkter i Vær varsom-plakaten. Punktene er 3.2 om kontroll av faktaopplysninger og 4.4 om dekning for titler og ingresser. 

«Slik klager ser det, anklages DNB for hvitvasking i tittel og ingress uten at det er dekning for dette. Klager anfører brudd på punktene 3.2 og 4.4 i Vær varsom-plakaten (VVP), om henholdsvis kontroll av opplysninger og dekning for tittel og ingress», skriver DNB i sin klage. 

Utvalget konkluderte med at de er enige med klager, og valgte å felle NTB for brudd på 3.2 og 4.4.

– Da er utvalget enstemmig enige om at NTB har brutt 3.2 og 44. i Vær varsom-plakaten, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

NTB skriver i sitt tilsvar at de forstår klager og skrev i sitt tilsvar at «vi har vært tydelige på at vi har publisert noe som kan misforstås – og tilsvarende tydelige på ønsket om å rette opp dette». 

– Mer liberal 

Anne Weider Aasen sa hun mener det er åpenbart at NTB her har slurvet, blant annet med å ikke ta med tilsvaret til DNB i sin sitatsak fra DN. Samtidig som hun pekte på at hun nok viser større forståelse for at feil kan skje, enn mange andre i utvalget. 

– Jeg er usikker på om det er kritikk eller klart brudd, men at det er en fellelse er det nok ingen tvil om, sa hun. 

Utvalgsmedlem Gunnar Kagge mener det er et klart brudd. 

– Jeg synes det er et klart brudd, sa Kagge. 

Han fikk støtte fra utvalgsleder Johnsen. 

– Vi kan ikke unnlate å påpeke et brudd på god presseskikk og gjøre det til kritikk. Når man sitter i en breaking news-situasjon på en desk, så gjelder fortsatt presseetikken 100 prosent, sa han. 

I sin uttalelse skriver utvalget: 

«Som det fremgår av de presseetiske reglene, er det god presseskikk å rette og eventuelt beklage feilaktige opplysninger (jf. VVP 4.13). Selv om NTB fulgte opp med korrigeringer og oppdateringer av de første meldingene, kommer PFU til at oppfølgingen ikke veier opp for de opprinnelige overtrampene. Etter utvalgets mening var klager en sentral kilde som skulle fått komme til orde i artikkelen og derfor burde vært kontaktet før publisering. I vurderingen legger PFU også̊ vekt på̊ at NTB publiserte den samme konstaterende feilaktige formuleringen gjentatte ganger, også i en børskommentar etter at det var framkommet opplysninger som avkreftet at klager kunne knyttes til saken».

Følgefeil hos BT - dissens i utvalget

Også Bergens Tidende var klaget inn for at de har publisert den tidligere felte NTB-saken.

Klager er fortsatt DNB - og de skriver i sin klage at de mener det er et problem at NTB-feil blir stående hos andre aviser, og har derfor klaget inn publiseringen til BT for brudd på god presseskikk.

BT understreket på sin side at de raskt rettet feilen da de ble klar over den, og skriver i sitt tilsvar: «Vi er ikke tilfreds med formen artikkelen hadde, siden ingressen ikke var tilstrekkelig presis. Det beklaget vi også omgående». 

Sekretariatet ønsket å gi BT kritikk for publiseringen på punkt 4.4 i Vær varsom-plakaten - men utvalget diskuterte hvorvidt man omtale det som et klart brudd. 

Etter en lengre diskusjon konkluderte utvalget med at flertallet landet på kritikk av BT. 

– Da konkluderer flertallet med at Bergens Tidende har opptrådt kritikkverdig på 4.4., sa Johnsen da de konkluderte i den saken. 

Anne Weider Aasen tok dissens, og ville ha samlet vurdering. 

– Jeg mener rettelsen veier opp for det opprinnelige overtrampet. Og at det er et mindre overtramp, ettersom dette kommer fra NTB, sa Weider Aasen. 

Utvalgsmedlem Erik Schjenken ønsket på sin side at utvalget skulle lande på klart brudd, og tok også dissens andre veien. 

– Litt tilfeldig

Utvalgsleder Johnsen pekte på at BT her blir litt tilfeldig valgt, ettersom flere andre redaksjoner også har publisert samme sak og samme retting, uten at de er klaget inn for utvalget. 

– Det gjør jo at BT blir litt tilfeldig valgt - og til BT sitt forsvar så viser de jo at de forstår dette og publiserte retting raskt, sa Johnsen. 

Han mener også at denne saken må løfte fram diskusjonen om hvordan redaksjonene som har publisert en NTB-sak som har blitt felt i PFU, skal forholde seg til publisering av beklagelsene. 

– Hvordan skal andre publiseringer av nyhetsartikkelen som vi nå har felt? Det rimelige mener jeg er at alle andre som har publisert meldinga fra NTB også må publisere informasjonen om at de er felt, sa Johnsen. 

Kagge mener dette er en viktig diskusjon, ettersom det må være grunnleggende i enhver redaksjon å ha kontroll på hva som publiseres - uavhengig om det er byråstoff eller om det er egenprodusert stoff. 

– Jeg mener det må være veldig klart at det er den enkelte redaksjons ansvar å lese og se om det holder vann, det som publiseres, sa Kagge. 

Powered by Labrador CMS