Harstad Tidende felt i PFU for #metoo-sak

Brudd på 3.2, ifølge PFU,

Publisert

Tirsdag behandlet PFU klager mot iTromsø, Harstad Tidende og Dagsavisen i forbindelse med saker hvor den tidligere PFU-nestlederen Kristian Eilertsen er omtalt og identifisert i en rekke saker knyttet til anklager mot han om seksuell trakassering. 

ITromsø ble felt for brudd på punkt 3.2, og etter det behandlet utvalget klagen mot Harstad Tidende, som har en stoffutvekslingsavtale med iTromsø.  

– Vi konkluderer med at Harstad Tidende har brutt god presseskikk på 3.2, sa utvalgsleder Johnsen da utvalget konkluderte. 

De konkluderte med brudd på punkt 3.2 om kildebredde, og presiserte at de savnet et tilsvar i den første artikkelen Harstad Tidende publiserte, men mente likevel at det ikke var et klart brudd på 4.14 om samtidig imøtegåelse. 

– Merkelig

Harstad Tidende publiserte en kortere versjon av den første artikkelen, opprinnelig publisert i iTromsø. De to avisene har stoffutvekslingsavtale.

I artikkelen publisert i Harstad Tidende var tilsvaret tatt ut, men det var også flere konkrete detaljer rundt anklagene, som iTromsø publiserte. 

Utvalget pekte på at det var et mangelfullt tilsvar fra Harstad Tidende når det kom til punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. 

– Det som jeg synes er veldig merkelig er at klagers tilsvar er utelatt, men at det er referert at han avviser anklagene. Det mener jeg er problematisk for Harstad Tidende i et 4.14-perspektiv, sa Alf Bjarne Johnsen. 

– Her sitter man med en uttalelse og et tilsvar som de velger å ikke sette på trykk. Det er svært sjeldent, sa Johnsen. 

– Opplever dette som en dempet versjon

Utvalgsmedlem Bjøntegård trakk fram at han opplevde den første artikkelen fra Harstad Tidende som en dempet versjon av artikkelen fra iTromsø. 

– Jeg mener de holder seg såvidt innenfor 4.14, ettersom de har med en presisering om at det ikke skal dreie seg om seksuell kontakt på noen måte, men at det skal være knyttet til uønsket adferd, sa Bjøntegård. 

I sitt forslag til uttalelse oppsummerer PFU saken slik:

«Klagen gjelder flere artikler i Harstad Tidende (HT) om en politiker fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) som var anklaget for seksuell trakassering. Mannen ble navngitt i artiklene. Klager er den omtalte politikeren. Han mener det har vært umulig å forsvare seg mot den kritiske omtalen og at det ikke var berettiget å identifisere ham. Klager påpeker at det er forhold som strekker seg tilbake i tid, og han mener hverken hans rolle eller de påståtte handlingene kan forsvare identifiseringen. Videre mener klager at HT ikke ga ham tilstrekkelig samtidig imøtegåelse. Klager opplyser at han kategorisk har avvist påstandene om seksuell trakassering, og han mener det burde kommet frem i alle publiseringene. Klager mener HT har fungert som et mikronstativ for varslerne og at avisen ikke har tatt hensyn til sentral informasjon som han har gitt redaksjonen. Videre mener klager at HT har vært omtankeløs, og at avisen burde opplyst at en av journalistene som har dekket saken, har bakgrunn fra AUF og Arbeiderpartiet». 

 Harstad Tidende avviser god presseskikk-brudd: 

«Harstad Tidende avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener det var berettiget å identifisere klager og viser til at klager er en betrodd politiker med folkevalgt verv. HT mener videre at klager har fått imøtegå anklagene mot ham. Avisen opplyser at redaksjonen har basert seg på iTromsøs kildearbeid i flere av artiklene, ettersom de to avisene har stoffutvekslingsavtale, og at HT kontaktet klager i forbindelse med artiklene som HT selv har laget. HT opplyser også at avisen bevisst har redusert omfanget, samt detaljnivået i enkelte artikler, for å gjøre dekningen mer varsom. Avisen avviser at det var nødvendig å opplyse om journalistens politiske bakgrunn», skriver sekeratraitet. 

Powered by Labrador CMS