Arkivbilde fra 2014: Hans Lysglimt Johansen lanserte torsdag partiet Alliansen under en markering i Oslo. Partiet har kun ett eneste programpunkt: Krav om folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Arkivbilde fra 2014: Hans Lysglimt Johansen lanserte torsdag partiet Alliansen under en markering i Oslo. Partiet har kun ett eneste programpunkt: Krav om folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

ABC Nyheter fikk kritikk: Mener Lysglimt Johansen hadde krav på tilsvar

– Jeg er enig i at ABC Nyheter har opptrådt kritikkverdig etter punkt 4.15, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte.

Publisert

Tirsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg en klage mot ABC Nyheter fra Hans Jørgen Lysglimt Johansen, leder i partiet Alliansen. 

Han mener ABC Nyheter burde ha gitt han tilsvar på et debattinnlegg de publiserte, og ABC nyheter har avvist at han har tilsvarsrett. 

Etter en diskusjon i utvalget konkluderte de på følgende måte: 

– Jeg er enig i at ABC Nyheter har opptrådt kritikkverdig etter punkt 4.15, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen. 

Punkt 4.15 begynner på følgende måte: «De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling».

Tilsvarsrett eller ikke

Innlegget som er klaget inn er et debattinnlegg fra en forsker på Universitetet i Sørøst-Norge, som er en form for svar på et svar på en kronikk fra Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn, hvor Lysglimt Johansen har fått svare på den første kronikken fra Kohn, men ikke på oppfølger-kronikken fra forskeren på USN. 

Det er det Lysglimt Johansen mener er brudd på god presseskikk. 

Det var uenighet internt i utvalget. Sekretariatet innstilte på at det ikke var brudd på god presseskikk, men det var ikke utvalgsmedlem Bjøntegård enig i. 

– Jeg er ikke enig i forslaget til konklusjon her. Jeg mener han burde fått tilsvar, for jeg mener det kommer et ganske massivt angrep fra skribenten på Lysglimt Johansen. det er en del ting her jeg ikke ser hvordan ikke er angrep, blant annet «voldsforherligende» og «rasistisk». Jeg mener han burde fått tilbud om tilsvar i henhold til 4.15, sa Bjøntegård. 

Han fikk støtte fra Anne Weider Aasen. 

– Skribenten kommer med klare angrep på Lysglimt Johansen, og viser til at mannen trenger et norskkurs, og samtidig brukes de ordene Stein var inne på, sa hun. 

Også Liv Ekeberg var enig i at det burde være noen form for kritikk fra utvalgets side. 

– Når det kommer nye stemmer inn i debatten, burde han fått anledning til å svare. For meg blir det det avgjørende punktet, sa Ekeberg. 

Taraldsrud Hoff var uenig, og mente at du må komme med noe mer enn å bare kalle noe «satire», hvis du også mener det du kaller satire. 

– Jeg har ikke veldig sterke meninger om han skulle få svare på dette eller ikke, men for meg er det ikke tvil om hva Lysglimt mener, og at det er belyst tidligere, sa Kristin Taraldsrud Hoff. 

Hun viste til at Lysglimt Johansen har fått svare på lignende karakteristikker og påstander tidligere, og at for alle som kjenner konteksten, så er dette kjent. 

– Kraftig ordbruk

Flere i utvalget mener den svært kraftige ordbruken, også utløser tilsvarsretten. Utvalgslederen pekte på at dette er en løpende meningsutveksling. 

– Jeg får ikke argumentasjonen til å gå i hop. Det er opp til redaktøren å bestemme når strek skal settes og bestemme hvor mange stemmer man skal tillate, sa Johnsen.

Han mener likevel utvalget burde lande på kritikk av ABC Nyheter. 

– Det handler også om rommet som en debattredaktør har til å sette strek, og til å se at «vi har begrenset plass, og ønsker å bruke den på noe annet», sa Kvalnes. 

Bjøntegård viste også til muligheten for å redigere debattinnlegg før de publiseres, og at ABC Nyheter kunne valgt en bedre løsning før publisering.

– Hvis de var ute etter å stoppe debatten etter dette, hadde de klart det ved å luke ut personkarakteristikkene, som er det jeg mener utløser tilsvarsretten her. Jeg mener skribenten slipper til med for mange karakteristikker av Lysglimt til at han kan si at det ikke er et angrep, sa Bjøntegård. 

Dette handler saken om:

 I sitt utkast til uttalelse oppsummerer PFU-sekretariatet saken på denne måten:

«Klagen gjelder et debattinnlegg i ABC Nyheter, der en skribent tematiserte hva satire er og handler om. Samtidig argumenterte skribenten for at Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen ikke bedriver satire, slik Lysglimt Johansen påsto i et tidligere publisert innlegg som svar på en kronikk fra Ervin Kohn i Antirasistisk Senter.

Klager er Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som mener ABC Nyheter har brutt god presseskikk fordi redaksjonen har nektet ham tilsvar. Slik klager ser det, er han utsatt for grove anklager og påstander om at han sprer «hat» og «voldsforherligelse».

ABC Nyheter avviser at klager har tilsvarsrett på det påklagede debattinnlegget. Slik ABC Nyheter ser det, debatterer skribenten begrepet satire, ikke klager som person. ABC Nyheter viser også̊ til at bakgrunnen for publiseringen er klagers svarinnlegg til Kohn i Antirasistisk Senter».

I sin klage skriver Lysglimt Johansen, ifølge PFU-sakspapirene:

«I saken kommer Østberg med en rekke påstander mot meg og grove anklagelser. (…)» «Østberg påstår jeg sprer "hat" og "voldsforherligelse" som potensielt kan være straffbart.» «Østberg påstår også helt opplagte feilaktigheter som at jeg selv har funnet opp ordet sanndruelig, dette er beviselig feil ved et enkelt søk på nett der ordet sanndruelig dukker opp i Det Norske Akademis ordbok.»

ABC Nyheter avviser brudd på god presseskikk, at innlegget som er klaget inn ikke utløser tilsvarsrett og skriver i sitt tilsvar, ifølge sakspapirene til PFU:

«I debattartikkelen tar Østberg utgangspunkt i Lysglimt Johansens påstand om at det de bedriver er ‘lett satire og humoristisk provokasjon’ – noe Østberg har spesialkompetanse om gjennom sin forskningsvirksomhet. Artikkelen debatterer begrepet satire, og ikke Lysglimt Johansens person. Vi mener dette framgår tydelig av teksten».

Powered by Labrador CMS