TV 2 går fri: Klage på sju punkter vant ikke fram

Klage mot «Helsekontrollen» førte ikke fram.

Publisert

Administrerende direktør Atle Strande i Oslo Skin Lab klagde inn TV 2 for et innslag i programmet «Helsekontrollen». 

Programmet omtalte produktet «The Solution», som skal redusere rynker og cellulitter. 

Klager mener TV 2 har blandet sammen hva som er fakta og hva som er kommentar, og reagerer på kildebruken. Han innvender at en hudlege som intervjues, fronter konkurrerende produkter, og dermed ikke er uhildet. 

Klager mener også at TV 2 har valgt bort kilder som kunne tale til klagers fordel, og at kanalen har klippet bort relevante uttalelser, slik at klagers svar framstår mangelfulle. 

TV 2 på sin side avviser at publiseringen er i i strid med saklighets- og omtankekravet, eller er en sammenblanding av fakta og kommentar. 

De mener det er dekning for det de har publisert, og at meningsinnholdet er gjengitt lojalt. Når det gjelder hudlegen, opplyser TV 2 at han ikke har interesser i produktserien som er omtalt, og at han dessuten uttaler seg generelt om hvordan rynker og cellulitter oppstår. 

– TV 2 skal ha honnør for å belyse dette temaet. Det er et segment hvor det er store summer å tjene, hvor man spiller på forbrukernes ønske om unghet og skjønnhet. Det er godt innafor sammfunsoppdraget å belyse dét, sa PFU-medlem Liv Ekeberg under klagebehandlingen. 

TV 2 fikk til slutt medhold i PFU, som konkluderte med at de ikke hadde brutt god presseskikk.

Hevdet brudd på sju punkter

Oslo Skin Lab mener innslaget bryter med sju punkter i Vær varsom-plakaten, ifølge klagen:

2.3, åpenhet om bakenforliggende forhold3.2, kildekritikk og kontroll av opplysninger3.7, gjengivelse av uttalelser/sitater4.1, saklighet og omtanke4.2, skille fakta og kommentar4.4, dekning for titler etc.4.14, samtidig imøtegåelse

I sakspapirene til møtet står det blant annet:

«Overordnet mener klager at innslaget bryter med punktene 4.1 og 4.2 i VVP, da det gjennom hele presentasjonen blandes sammen hva som er fakta og hva som er kommentarer. Klager viser blant annet til sekvensen der programlederen henvender seg til blogger Vanessa Rudjord i en slags monolog. Programlederen uttaler: «Men nettopp fordi det er så mange som lytter når du [Rudjord] snakker, er det så viktig at ikke du lar deg lure. Av studier som ikke holder mål, og produkter som ikke holder det de lover.»

TV 2 avviser brudd på god presseskikk, og mener innslaget er i tråd med pressens samfunnsoppdrag. I tilsvarsrunden skriver TV 2 blant annet:

«TV 2 har tiltro til at Pressens Faglige Utvalg ser behovet for frie redaksjoner som etter beste evne ettergår markedsføring og produkter på dette vanskelige området. Svært ofte er produktene beskrevet på en subjektiv måte som kan virke overbevisende, men vanskelig å forstå eller etterprøve for forbrukerne. Både påstått og dokumentert virkemåte krever, når det gjelder kjemiske og biologiske sammenhenger, gjennomgående ganske høy fagkompetanse. Prisingen er også vanskelig å sammenholde med kvalitet, innhold og produksjonskost».

– Klager kom til ordet

Ifølge uttalelsen fra PFU er et sentralt pressetisk moment om den kritiserte skal få ta til motmæle. De konkluderer med at klager har fått kommet til orde: 

«Sett i lys av slagsiden et slikt kritisk innslag har, forstår utvalget at klager kunne ønsket at TV 2 refererte mer fra hans svar. Utvalget har ikke tilgang på det fulle intervjuet som ligger til grunn, og må vurdere saken ut fra det publiserte. Slik utvalget ser det, blir klager konfrontert med de sentrale påstandene, som er minimumskravet.»

Om den tidligere omtalte hudlegen uttaler PFU: 

«PFU ser at TV 2 opplyser at hudlegen underviser i en hudpleieserie som «skal hjelpe mot akne, porer og rynker», og at han «skriver om disse produktene på bloggen sin». TV 2 kunne vært enda tydeligere om de bakenforliggende forholdene. PFU mener det publiserte likevel er akseptabelt her, fordi det også framgår at hudlegen mener det ikke finnes noen «quick fix når det gjelder verken rynker eller cellulitter», en uttalelse som også vil slå tilbake på hudpleieserien han selv anbefaler.»

Utvalget konkluderer med at TV 2 uansett måtte kunne bruke hudlegen som kilde på hvordan huden fungerer. «Med doktorgrad i hud, må han anses som en relevant kilde, uavhengig av sine eventuelle andre roller.», uttaler de. 

På slutten av innslaget i TV 2-programmet er det en sekvens hvor programleder henvender seg i en monolog til bloggeren som fronter det omtalte produktet.

«Utvalget mener det er et tydelig skifte i formidlingen når programlederen vender seg mot kamera og snakker til bloggeren som hun ikke har fått fatt i på telefon. TV. 2 kunne gjort mer for å dokumentere at studiene produsenten viser til ikke holder mål, men utvalget mener imidlertid ikke at et slikt virkemiddel er presseetisk kritikkverdig.»

Powered by Labrador CMS