PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

To VVP-brudd på Sarpsborg Arbeiderblad: – Denne saken var ikke vanskelig

Avisen blir felt for å ikke ha dekning i tittel og får ikke å ha kontrollert faktiske opplysninger.

Publisert

Sarpsborg kommune, ved rådmann Unni Skaar, klaget inn Sarpsborg Arbeiderblad for brudd på to punkt i sin dekning av at den tradisjonsrike bedriften Peterson Packaging som skulle flytte fra Sarpsborg til Halden.

Kommunen mener artikkelen bryter med punkt 3.2 og 4.4, for å trykke en sak basert på feilaktige opplysninger, og for ikke å ha dekning i tittelen. Det fikk de også medhold i.

– Presseetikken har et krav i tillegg til å sitere korrekt, og det er å kontrollere at opplysningene er riktige, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Sarpsborg Arbeiderblad brakte våren 2018 nyheten om at fabrikken Peterson Packaging flyttet ut av Sarpsborg kommune. Det ble stilt spørsmål om kommunen hadde gjort nok for å finne en egnet tomt til fabrikken. I en artikkel med tittelen «Kommunen sa nei til Peterson-flytting» uttalte en tomteeier at Peterson-fabrikken ønsket å kjøpe en tomt av ham, men kommunen sa nei. Kommunen avviste denne påstanden. I en artikkel dagen etter avviste også fabrikkeieren at kommunen hadde sagt nei.

Klager mener avisen ukritisk har videreformidlet tomteeiers påstander, og at fakta ikke stemmer. Det vises til intervjuet med fabrikkeieren dagen etter, der påstanden om tomtekjøp ble tilbakevist. Ifølge klager var fabrikkeier en nødvendig kilde som avisen skulle kontaktet før publisering.

– 4.4 er nokså opplagt, sier PFU-medlem Stein Bjøntegård, og mener avisen ikke hadde dekning for tittelen.

Øyvind Kvalnes mener også at tittelbruken til Sarpsborg Arbeiderblad er kritikkverdig.

– Jeg blir nysgjerrig på hvilken troverdighet de tillegger ordføreren når han sier det ikke er sant, sier Kvalnes.

– Denne saken var ikke vanskelig, oppsummeres det fra møtet.

Powered by Labrador CMS