Arkivfoto: PFU-møte 23. oktober. Øystein Stray Spetalen og Marit Breivik.
Arkivfoto: PFU-møte 23. oktober. Øystein Stray Spetalen og Marit Breivik.

Rogalands Avis ble ikke felt i PFU for innklaget kronikk

Avisen ble ikke felt i PFU for brudd på god presseskikk.

Publisert

Utvalget kom frem til at Rogalands Avis ikke har brutt god presseskikk med kronikken «Eit parti for idiotar» publisert 20.februar 2020.

Klager er Halvor Fosli ved advokat. Klager mener at det blir fremstilt som om han deler tankegods med nazister og inspirerer til terror, og tar til orde for deportasjon og tvangsassimilering. Klager anfører at det er både «feil og usaklig».

Klager mener det er brudd på seks punkter i Vær Varsom-plakaten: 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.13 og 4.14.

Dagen etter publiserte avisen et tilsvar fra Halvor Fosli med tittelen «Nei til deportasjon».

Innstillingen sier at Rogalands Avis ikke har brutt god presseskikk.

Videre står det i innstillingen at «det handler om en publisering innen meningssjangeren, der takhøyden er stor».

–Fosli og Våge er kjente samfunnsdebattanter som både skyter skarpt og mottar skarpt. Jeg forstår at når man publiserer sterke leserinnlegg kan det være hyggelig at avisen sier fra, slik at man kan komme med tilsvar. Jeg tenker det er en ryddighet jeg oppfordre presse-norge til å ta, sier Nina Fjeldheim.

– Jeg forstår at klager opplever dette som rammende. Det er en ekstrem uttalelse for all del, men det er likevel innenfor det som kan komme på trykk. Vi har også å gjøre med svært erfarne debattanter. Det fremgår tydelig at dette er et debattinnlegg, sier Anne Weider Aasen.

Hun legger til:

– Det må være rom for denne typen innlegg. Jeg synes også det er en styrke at avisen raskt tok inn et motinnlegg.

– Jeg er helt uenig i sekretariatets konklusjon, sier Gunnar Kagge.

Han mener at det å feilaktig fremstille noen som for å deportere mennesker er så «grovt og stigmatiserende» og at det derfor bør føre til en fellelse. Han legger til at påstanden i ingressen går for langt. Kagge går dermed for dissens i denne saken.

I kronikken viste skribent Jarl Wåge vtil sosiolog og forfatter Halvor Foslis syn på innvandring, slik han mener det kommer frem i Foslis bok «Mot et nasjonalt sammenbrudd – Norge i masseinnvandringens tid».

Klager mener videre at kronikken er stigmatiserende og utløser rett til samtidig imøtegåelse, og at avisa burde undersøkt om gjengivelsen av innholdet i boka var riktig.

Klager anfører at avisen burde korrigert og beklaget, og at tilsvaret han fikk på dagen etter ikke er tilstrekkelig.

Rogalands Avis påpeker at retten til samtidig imøtegåelse gjelder ved faktiske opplysninger og konkrete beskyldninger, ikke kun sterke meninger, karakteristikker eller verdivurderinger. 

Avisa erkjenner at skribentens retorikk og referanser kan diskuteres, men mener likevel at publiseringen er godt innenfor det som må aksepteres.

«Det påpekes dessuten at klagers tilsvar ble publisert raskt, og at det er lenket mellom publiseringene, slik at publikum forstår at det handler om en pågående debatt» skriver de i tilsvaret.

Powered by Labrador CMS