Elleve saker var oppe til behandling hos PFU - slik endte det

Konkluderte med brudd i seks av sakene - TV 2 ble felt etter en klage mot Fredrik Græsvik, men gikk fri i en annen.

Publisert Sist oppdatert

Se opptak av hele møtet i videovinduet. Medier24 har vært til stede og fulgt møtet underveis.

Blant sakene som skulle opp i årets nest siste møte er Eirik Furuseth mot TV 2, samt Cecilie Fjelløy mot TV 2 og Grue kommune mot NRK.

Slik gikk møtet:

189/22 – Barber Blix mot Glåmdalen - Ikke brudd

Glåmdalen har ikke brutt god presseskikk etter å ha blitt klaget inn av en frisør for bruk av tittel.

Avisen skrev på Facebook at det er «kroken på døra for salongen».

Klager mener avisen har gitt inntrykk for at hun er konkurs og legger ned bedriften.

Glåmdalen mener det var dekning for tittelen, da hun legger ned salongen og fortsetter driften hjemme hos seg selv og kundene, og avviser dermed brudd på god presseskikk.

– Dette er en forenkling og spissing som jeg opplever som greit. Det er ikke grunnlag for å felle Glåmdalen, men jeg skjønner at frisøren skulle ønsket en anne vinkling, uttalte utvalgsmedlem Ingrid Rosendorf Joys.

Stein Bjøntegård mente at tittelen kunne vært mer presis, men at de ikke kan bestemme hvilken vinkel Glåmdalen skal ta.

– Vi kan ikke felle for noe som er riktig. Det er dekning for det som står i teksten, sa han.

135/22 – Pär Jonas Skogstroll mot Journalisten - ikke brudd

Journalisten har ikke brutt god presseskikk. Det konkluderte Pressens Faglige Utvalg med, som tok selvkritikk.

Journalisten var klaget inn av en bonde som stod fram i en artikkel i Fosna-Folket, som ble klaget inn til PFU av et trossamfunn, og felt. Journalisten skrev en forhåndssak og en sak av selve PFU-behandlingen av saken mot Fosna-Folket. Begge sakene ble klaget inn av bonden.

Klager rettet også kritikk mot PFU, som ble det store samtaleemnet, da utvalget var enige om at Journalisten ikke har brutt god presseskikk.

– Det er en svært lærerik klage som er basert på en kildes oppfattelse av hva vi gjør her. Det er fælt å lese at han blir stemplet som skrønemaker. Det er et fagspråk her som sikkert kan gi noen det inntrykket. Det må vi prøve å skjerpe oss på og lære av, uttalte Stein Bjøntegård.

– Det er også nyttige innspill her i forhold til dette med navnebruk, faksimiler og streaming som vi må ta alvorlig. Jeg synes vi pleier å være flinke på det, men når det oppleves slik må vi ta en ny runde på det, fortsatte han.

Samtidig ønsket han å rose Journalisten på at de har gått i dialog, endret og presisert i etterkant av publisering.

– Det er ingen morsom klage å få. Vi må ta selvkritikk for det, sa han.

Nina Fjeldheim skrøt også av Journalisten.

– Jeg er utrolig imponert over Journalistens arbeid etterpå. Det tror jeg mange kan lære av; å ta folk på alvor og hvordan journalistikken rammer dem. Det koster ikke så mye å komme litt i møte når det oppleves som vanskelig for de man skriver om, sa hun.

– Vi må diskutere hvordan vi omtaler, viser og identifiserer. Vi må nok være veldig flinke til å understreke gang på gang at vi snakker om det journalistiske arbeidet og ikke sannhetsgehalten, uttalte utvalgsmedlem Gunnar Kagge.

– Vi er til for klagerne og kildene. Her er det ting vi må ta lærdom av, sa utvalgsleder Anne Weider-Aasen.

180/22 – Tomas Rønningen mot Østlendingen

Østlendingen får kritikk etter punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten i PFU for sak om trafikkontroll. Det konkluderte Pressens Faglige Utvalg (PFU) med i novembermøtet.

Avisa var klaget inn av faren til en 17-åring som ble intervjuet og avbildet i forbindelse med en trafikkontroll der hans lette motorsykkel ble avskiltet.

Klager mente at 17-åringen ikke forstod at han ble intervjuet, og at han var stresset av situasjonen. Klager mente også at sitater var feil i saken.

Østlendingen avviser at god presseskikk er brutt, og viser til at journalisten presenterte seg under kontrollen, samt ringte 17-åringen for intervju i etterkant.

– Jeg synes det er en rimelig vanskelig sak. (…) Jeg er litt i tvil. Han er 17 år og åpenbart lei seg og satt ut. Har han skjønt hva han egentlig har vært med på? Hvor uttrykkelig er dette med premisser, og har journalisten identifisert seg og spurt direkte om han kan ta bilde og bruke det i avisa?, sa utvalgsmedlem Stein Bjøntegård.

– Jeg er faktisk i tvil. Jeg synes den er ekkel, fortsatte han.

Utvalgsmedlem Nina Fjeldheim uttrykte også at hun var i tvil, og stusset over forslag til innstilling, som var at Østlendingen ikke har brutt god presseskikk.

– At vi er så på mediets side i saken synes jeg er litt problematisk. Det er en sak som ikke er straight forward, sa hun.

Gunnar Kagge uttalte at han tror mediet redder seg inn på at de tok kontakt igjen.

– Men jeg forstår godt en far til en 17-åring som klager det inn. (…) Det er en 17-åring i en vanskelig situasjon, sa han.

175/22 – Nils-Erik Haagenrud mot Dagbladet - Kritikk på 3.2

Dagbladet har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten for nettartikkel med tittelen «Varsler står fram: – Arbeidsplassen er ødelagt».

Det konkluderer Pressens Faglige Utvalg (PFU) under onsdagens møte.

Utvalgets konklusjon var i tråd med sekretariatets innstilling.

LES MER HER: Dagbladet får kritikk i PFU for sak om arbeidskonflikt

192/22 – Stein Almar Larsen mot Bodø Nu - brudd på 3.2 og 4.14

Bodø Nu har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten, konkluderer rådet med.

Saken gjaldt omtalen av en utbygger som hadde gått konkurs, og hvor klager skriver i sin klage at saken hadde flere feil.

Avisen sier i sitt svar at de prøvde å få tak i utbyggeren for å gi samtidig imøtegåelse, og påpeker at faktafeil og tittel ble endret i korrigert artikkel.

Det holdt likevel ikke i PFU, som mener avisen gjorde for lite for å hente imøtegåelsen. Korrigeringen, som ble publisert to dager etter, veier heller ikke opp for det opprinnelige overtrampet, konkluderer de med.

– Åpenbar tvillingfellelse, sier utvalgsmedlem Gunnar Kagge.

199/22 – Ellen Vie mot Trønder-Avisa - ikke brudd

Trønder-Avisa har ikke brutt god presseskikk etter omtale av en ATV-ulykke.

Klager er mor til tenåringen involvert i ulykken. Hun peker på at avisen publiserte artikkelen få minutter etter at ulykken ble meldt inn til AMK-sentralen, som førte til belastning for de pårørende. I tillegg peker hun på at kjøretøyet ble avbildet, som hun mener er lett gjenkjennbart.

Trønder-Avisa avviser brudd, og viser til blant annet at de publiserte bilde av kjøretøyet først tre kvarter etter at saken var publisert, da de fikk kjennskap om at fører ikke hadde alvorlige skader.

– Dette er nok en påminnelse om at vi må tenke oss om når vi publiserer bilder av kjøretøy, men her tok det forholdsvis lang tid før bilde ble publisert, uttalte utvalgsmedlem Gunnar Kagge

– Jeg skjønner at klager opplever dette som belastende. Samtidig er det relativt nøkternt utført i tekst, sa utvalgsleder Anne Weider-Aasen.

201/22 – Mohamad I. Fallaha mot Varden - brudd på 3.2 og 4.1

Avisen Varden har brutt god presseskikke på punkt 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten. Det er konklusjonen til Pressens Faglige Utvalg.

Varden var klaget inn for en artikkel om en konflikt mellom en huseier og flere håndverkere i forbindelse med renoveringen av et hus.

Klager er en av håndverkerne, som opplever omtalen støtende og ærekrenkende.

– Det er en veldig spesiell sak der det er mange detaljerte opplysninger om partene. Det er greit å identifisere partene, men identifisering legger sterke føringer for hvilke detaljer de kan bringe videre. Da kan de ikke viderebringe denne Facebook-kommentaren og påstander om forsikringssvindel, uttalte utvalgsmedlem Stein Bjøntegård.

– Det er en gjengivelse av grove påstander uten å gå bak og lete etter dokumentasjon. Dette er ikke bra nok håndverk og felles på 3.2 og 4.1, sa utvalgsmedlem Gunnar Kagge.

178/22 – Jan Otto Bjørkum mot Sandefjords Blad - ikke brudd

Sandefjords Blad har ikke brutt god presseskikk. Det har Pressens Faglige Utvalg konkludert med.

Avisen publiserte i juli 2022 en artikkel med en tinglyst erklæring som inneholdt fødselsnumre til flere omtalte i en sak om et område ved sjøen som ble mindre tilgjengelig for allmennheten.

En av de omtalte har klaget inn Sandefjords Blad, som mener at offentliggjøringen av fødselsnumre i kombinasjon med signatur er ulovlig håndtering av persondata.

Avisen avviser at god presseskikk er brutt, og viser til at det er et offentlig dokument i en sak som er journalistisk relevant.

«Utvalget forstår at det å se sitt eget fødselsnummer publisert i avisen oppleves belastende, gitt en allmenn oppfatning av at numrene er sensitive personopplysninger. Utvalget konstaterer imidlertid at fødselsnummer ikke er opplysninger av sensitiv eller taushetsbelagt art, men mener at fødselsnummer kan anses som personlige forhold. I dette tilfellet vurderer utvalget at dokumentet med opplysningene var relevant for saken, og at konteksten opplysningene ble publisert i, ikke rammet klager på en måte som utgjorde et presseetisk overtramp» står det i uttalelsen til PFU.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken var det utkast til uttalelse som ble referert til. Saken ble oppdatert 25. november klokken 17.51 med korrekt uttalelse.

131/22 – Grue kommune mot NRK - brudd på 3.2 og 4.14

NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten etter omtale om en mann som lå død i en kommunal bolig.

Det konkluderte Pressens Faglige Utvalg med i onsdagens møte.

– For meg er det en klassisk tvillingpunkt-sak, uttalte utvalgsmedlem Ellen Ophaug.

NRK innrømmet at klager, som her er Grue kommune, ikke fikk god nok mulighet til samtidig imøtegåelse. Klager mener NRK har beskrevet et hendelsesforløp som ikke stemmer, og at detaljene ikke ble forelagt for kommunen eller en omtalt leder.

LES SAKEN HER: NRK felt i PFU etter klage fra kommune

177/22 – Cecilie Fjellhøy mot TV 2 - ikke brudd

TV 2 har ikke brutt god presseskikk etter sak om Luksusfellen, der Cecilie Fjellhøy deltok i programmet.

Mediehuset publiserte i juni i år en artikkel om at Luksusfellen får kritikk. Saken handlet om «Tindersvindler»-offeret Cecilie Fjellhøy som deltok i sesongpremieren på programmet.

Klager er nevnte Fjellhøy, som reagerer på at det kom kritikk mot programmet og henne, blant annet i kommentarfeltet på Facebook samt på det anonyme forumet Jodel.

Selv om TV 2 ikke har brutt god presseskikk, var det likevel skepsis å spore blant utvalgsmedlemmene.

– Det er i grenseland for hva man skal tåle, sa nestleder i utvalget, Ellen Ophaug.

LES MER HER: TV 2 gikk fri i PFU

205/22 – Eirik Furuseth mot TV 2 - brudd på 2.2, 3.3 og 3.9

TV 2 har brutt god presseskikk på punktene 2.2, 3.3 og 3.9 i Vær Varsom-plakaten etter flere Messenger-meldinger fra journalist Fredrik Græsvik i TV 2 til finansmannen Eirik Furuseth.

Det konkluderte Pressens Faglige Utvalg under onsdagens møte.

Det var i sommer at Furuseth og hans arbeidsgiver fikk meldinger av Græsvik etter at finansmannen hadde ytret seg om masseskytingen i Oslo sentrum under Pride-uken.

Furuseth opplevde meldingene fra den kjente TV 2-journalisten som truende.

I etterkant har både TV 2 og Græsvik beklaget at meldingene ble sendt.

LES MER HER: TV 2 felt i PFU etter Fredrik Græsvik-kommentar

Powered by Labrador CMS