173 dager med ventetid var ikke nok: PFU kunne ikke konkludere i klagen mot Bodø Nu

PFU utsatte behandlingen av klagen på sakene rundt forretningsmannen Danny Hayes. - Jeg tror vi må erkjenne at flere av oss kommer nokså uforberedt og ingen har dykket dypt nok ned i saken.

Publisert

I dag begynte PFU å behandle en klage mot Bodø Nu som omhandler finansmannen Danny Hayes, men utvalget valgte å ikke gå videre med behandlingen onsdag.

Årsaken var at de ønsket å få mer struktur på saken før de behandlet den videre.

- Jeg tror vi må erkjenne at flere av oss kommer nokså uforberedt og ingen har dykket dypt nok ned i saken til å foreta de konkrete presseetiske vurderingene. I forhold til tiden vi har hatt til disposisjon, så kan man si at det ikke er bra, men hele poenget er at vi sitter med saken og skal foreta en vurdering og flere har gitt uttrykk for at vi trenger mer hjelp til å sortere - og vi har hver for oss ikke klart å gjøre oss på en vurdering., uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, som dermed utsatte saken.

Han fikk støtte fra resten av utvalget:

- Bare denne saken har 250 sider og vi har vanlige jobber, så hvis vi skal klare å gå inn i den på en god nok måte, og det skal vi jo, så må vi få hjelp til å dele den opp ytterligere sak for sak, fortalte Liv Ekeberg, som representerer journalistene i PFU.

Vær varsom-plakaten:

  • Punkt 2.3, om åpenhet om bakenforliggende forhold
  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 3.3, om klare premisser
  • Punkt 3.7, om presis sitatbruk
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta
  • Punkt 4.3, om privatliv
  • Punkt 4.4, om dekning for titler etc.
  • Punkt 4.5, om forhåndsdom
  • Punkt 4.13, om å rette feil

Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klageren er hans forretningspartner, som har samtykke, og hun har klagd inn 10 artikler som hun mener bryter hele 11 punkter i Vær varsom-plakaten (se fakta).

Bakgrunnen for sakskomplekset er at avisa har skrevet om hans planer om å gjennomføre store prosjekter i Bodø.

«Avisen skrev at han hadde løyet og forsøkt å bestikke redaksjonen. På kommentarplass kalte avisen ham en lystløgner», heter det i PFU-dokumentene.

Klager mener Bodø Nu har publisert en rekke uriktige opplysninger og slik gjennomført et karakterdrap på Hayes.

For øvrig mener klager at Bodø Nu ikke har gitt tilstrekkelig samtidig imøtegåelse, at avisen har brutt en avtale om konfidensialitet, at avisen har publisert en privat opplysning og at avisen ikke har vært uavhengig i dekningen på grunn av vennskap til kilder.

Flere i utvalget ga uttrykk for at dette var en vanskelig sak å behandle, ettersom det er såpass mye ord mot ord.

Bodø Nu avviste i sitt tilsvar til PFU at god presseskikk er brutt. Avisen mener å ha godt kildegrunnlag for alt som er publisert.

Innstillingen til PFUs sekretariat var at Bodø Nu, etter en samlet vurdering, ikke hadde brutt god presseskikk. Nå må partene i saken vente til få få det endelige svaret.

Powered by Labrador CMS