TV-pastor Jan Hanvold klaget Dagen inn til PFU. Utvalget lar avisa gå fri

Visjon Norge-pastoren mener Dagen har brutt god presseskikk. Han fikk ikke medhold i PFU.

Publisert

Onsdag behandlet PFU en klage fra Visjon Norges Jan Hanvold på en sak med tittelen ««Selger Visjon Norge-lokaler for 80 millioner», som er en sitatsak fra NRK. 

Hanvold mener avisa har brutt fem punkter i Vær varsom-plakaten:

  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • 3.9, om hensynsfull arbeidsprosess
  • 4.13, om å rette feil
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • 4.15, om tilsvarsrett

«Artikkelen inneholder flere faktafeil. Dagen har heller ikke kontaktet Hanvold eller hans advokat for å verifisere opplysningene eller få hans kommentar til artikkelen», skriver Hanvold i sin klage.

Innrømmer feil

Dagen selv innrømmer å ha gjort en feil i artikkelen, knyttet til beskrivelsen av selskapsstrukturen, men mener de ikke har brutt god presseskikk. De rettet feilen da de ble klar over den. 

I sitt tilsvar skriver de at de merker seg at den opprinnelige artikkelen fra NRK ikke er klaget inn, selv om deres sitatsak er klaget inn, og understreker at de har tillit til NRKs journalistiske arbeid i denne saken. 

«Jan Hanvold er en maktperson som må tåle et kritisk søkelys fra mediene», står det i papirene og videre:

«Vår artikkel inneholder en unøyaktighet knyttet til eierstrukturen i konsernet. Selve kanalen TV Visjon Norge er formelt eid av Visjonskirken, der Hanvold er styreleder, og ikke direkte av Jan Hanvold. Vi har ikke blitt kontaktet av Hanvold eller noen andre angående denne feilen før vi mottok PFU-klagen». 

Utvalget støtter Dagen

PFU støttet Dagens syn på saken:

– Da er PFU sin konklusjon at Dagen ikke har brutt god presseskikk i denne klagen; sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

Både Liv Ekeberg og Stein Bjøntegård tok tidlig ordet og understreket at de mener det er en god uttalelse fra sekretariatet, hvor det blant annet står: 

«PFU merker seg at Dagen publiserte en feil om klagers rolle i Visjon Norge, og at denne ble rettet snarest mulig. Utvalget kan ikke se at feilen var spesielt rammende og mener rettelsen veier opp for overtrampet, jf. VVP 4.13». 

Powered by Labrador CMS