Avisa Nordland sine lokaler i Bodø sentrum
Avisa Nordland sine lokaler i Bodø sentrum

PFU-møte:

Homokritisk innlegg i Avisa Nordland skal behandles i PFU

– Dette er en del av ytringsfriheten som må omfatte også kontroversielle innlegg, skriver Avisa Nordland i sitt tilsvar.

Publisert

I begynnelsen av juli publiserte Avisa Nordland et leserinnlegg som begynner slik:

«En ung fotballspiller er krøpet ut av skapet og erklært seg som homofil. Han blir intervjuet av TV og betraktes som en helt. ‘Det er sykt viktig å stå fram!’, mener den unge homsen. ‘Viktig’? Neppe. ‘Sykt’? Ja, dessverre». 

Innlegget fortsetter med en antydning om at homofili er en «skavank» og at de som burde hylles er alle som praktiserer «naturlig erotikk». 

Publiseringen av innlegget skapte debatt lokalt, og bare to dager etter gikk avisa ut og beklaget at innlegget kom på trykk i den formen det gjorde, ifølge PFU-sakspapirene. 

Nå er publiseringen av innlegget klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

«Homofili er ikke sykt»

Klagen er sendt inn av en privatperson, og skal behandles på neste ukes PFU-møte. Klageren mener at det blant annet er brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.3: 

«Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende». 

I sin klage skriver klager Øystein Moe blant annet:  

«I innlegget slår han [skribenten] fast at å komme ut av skapet neppe er viktig, men at homofili "sykt", og jamnstiller homofili med "mer eller mindre anatomiske og/eller fysiologiske skavanker" (..) Homofili er ikke sykt, det er ikke en skavank, og det er ikke unaturlig. Å påstå slikt er å stigmatisere en allerede utsatt gruppe, og det er respektløst». 

«En del av ytringsfriheten»

Avisa Nordland skriver i sitt tilsvar , ifølge PFU-sakspapirene, at de på leserbrevplass  tillater «både synspunkter og formuleringer som verken deles, forsvares eller vil kunne brukes i redaksjonelle artikler».

De viser også til at «dette er en del av ytringsfriheten som må omfatte også kontroversielle innlegg, hvor provoserende eller krenkende de enn måtte framstå for enkelte». 

Klager har i sitt tilsvar igjen vist til at han mener AN misbruker ytringsfrihetsbegrepet: 

«Dette tyder for meg på at Avisa Nordland anser det som en slags plikt å sette tøv på prent i ytringsfrihetens navn. Det er i så fall en helt misforstått bruk av begrepet ytringsfrihet». 

Den forståelsen har ikke Avisa Nordland vært enig i: 

«Fra et redaksjonelt ståsted handler det også om å bidra til å gi spalteplass og dermed en plattform for ulike ytringer, også de provoserende og i enkeltes øyne krenkende. Uten publiseringsplattformer i det offentlige rom, blir ikke ytringsfriheten reell slik det skal være i et demokrati»

Les hele sakspapiret her

Aleris mot BT 

Det private helsefirmaet Aleris har klaget inn en artikkel i Bergens Tidende med tittelen «Staten har kjøpt private øyebehandlinger som er seks ganger dyrere enn på offentlige sykehus»

De mener artikkelen bryter med en rekke punkter i VVP, som blant annet går på sakens premiss, saklighet og omtanke, tittelbruk, samtidig imøtegåelse, ifølge PFU-papirene. 

BT på sin side avviser at de har brutt med god presseskikk i saken, og understreker blant annet at de er uenige i at klager ikke har fått samtidig imøtegåelse. 

Les hele sakspapiret her

Uenighet om fiskeslo

Firda publiserte i desember 2017 en artikkel med tittelen «Her har hundre tonn fiskeslo rotna i 13 år». Selskapet som eier den avbildede ståltanken, Norsalmon AS, har klaget artikkelen inn til PFU, og mener blant annet at fiskeavfallet ikke står og råtner. 

De mener Firda har brutt med en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten, blant annet punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde, punkt 4.1 om saklighet og omtanke, punkt 4.2 om skillet mellom kommentar og faktiske opplysninger, punkt 4.4 om dekning for titler, punkt 4.13 om rettelse og punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. 

Firda på sin side avviser at de har brutt god presseskikk, men innrømmer at de ikke hadde dekning for ordet «råtner». 

Les hele sakspapiret her

Her er hele sakslista: 

Åpne saker:

Lukkede saker:

  • Sak 122/18 – ZZ mot Document
  • Sak 165/18 – NN mot Document
  • Sak 117/18 – Sølvi og Bjørn Olufsen mot Tidens Krav
  • Sak 155/18 – Adv John Christian Elden pva klient mot Avisa Nordland
  • Sak 192/18 – NN mot Sandnesposten
Powered by Labrador CMS