Pressens Faglige Utvalg 27. november 2018.
Pressens Faglige Utvalg 27. november 2018.

PFU: Firda frikjent for «stinkbombe»-karakteristikker og feilaktige opplysninger

Ikke brutt god presseskikk da klager nektet å imøtegå opplysningene før publisering.

Publisert

Norsalmon klaget inn til PFU en artikkel i Firda om konservert fiskeavfall, såkalt fiskeensilasje, som selskapet har stående på tank i Fjaler. Avisen beskrev ensilasjen som en stinkbombe som har råtnet i 13 år, og opplyste at Fylkesmannen truet med bot hvis avfallet ikke ble fjernet.

– Når det gjelder lukten er det en subjektiv observasjon som er gjort. Det kunne de ha presisert, sier Alf Bjarne Johnsen.

Klager mener Firda har publisert flere uriktige opplysninger som er rammende for selskapet. Opplysningene utgjør sterke beskyldninger av faktisk art og burde vært forelagt Norsalmon før publisering, ifølge klager. Slik klager ser det, har avisen heller ikke rettet feilene etter at selskapet tok kontakt med redaksjonen.

PFU avviser at Firda har brutt god presseskikk, da selskapet ikke ønsket å imøtegå beskyldningene fra avisen.

Norsalmon mente Firda hadde brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.13 og 4.14. Der fikk de altså ikke medhold.

PFU-medlem Stein Bjøntegård mente likevel at Firda kunne fått kritikk, men går likevel med på å frikjenne avisen.

– Den er hårfin til kritikk. Men jeg er med på en samlet vurdering.

Johnsen roser også Firda for å ha publisert en korrigering av saken i ettertid, og at de gikk langt i å vise leserne sine at de publiserte uriktige opplysninger.

Her er presiseringen avisen kom med:

Firda 15. desember 2017.
Firda 15. desember 2017.
Powered by Labrador CMS