«Åndenes makt» felt i PFU: – Slett arbeid, uavhengig av om du tror på spøkelser eller ikke

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med brudd på god presseskikk for TV Norge og «Åndenes makt» på punktene 4.1 og 4.3 i Vær Varsom-plakaten. 

Publisert

Siste åpne sak ut i tirsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg var klagen mot «Åndenes makt» på TV Norge. 

Klager er Kari F. Bjørklund, som har klaget på at det i programmet åpnes for at hennes avdøde grandonkel går igjen som spøkelse i et forsamlingshus på Støren i Trøndelag.

Etter en diskusjon i utvalget konkluderer utvalget på følgende måte:

– Da har vi kommet til at TV Norge har brutt god presseskikk, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen etter diskusjonen. 

Utvalget konkluderte med brudd på punktene 4.1: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon» og 4.3: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn» i Vær varsom-plakaten. 

Utvalget skriver i sin uttalelse om saken at de mener redaksjonen burde ha forstått at det kunne være pårørende, ettersom det er kort tid siden at han døde, og at det er presseetisk kritikkverdig.

De viser også til at de burde vist respekt for familiens ønske om at opplysningene ikke sulle brukes i programmet, og at det også er presseetisk kritikkverdig. 

I forrige uke sa klager, Kari F. Bjørkund, at hun håpet på fellelse, og at hun mener det TV Norge har gjort er sterkt kritikkverdig.

– For det første vil jeg si at jeg synes hele dette programmet er bare tull, men jeg synes det er ufint å trekke vår nære familie inn i dette. Det er helt useriøst, sa Bjørklund til Medier24. 

– Forståelse

Ekeberg åpnet diskusjonen med å si at hun har forståelse for at pårørende reagerer, selv om grandonkelen ikke direkte identifiseres som spøkelse. 

– Så peker TV Norge på at han kun blir omtalt i positive ordelag, men stemningen i hele programmet er satt og redigert for at det skal oppleves litt uhyggelig. Slamring med dører, musikken, som de bruker store deler av programmet på, før hennes onkel blir plassert inn i historien med navn og bilde, sa Ekeberg. 

Videre viser hun til at klager far, som var den avdøde onkelens verge, hadde sagt at han ikke ønsket at informasjonen skal bli brukt i programmet.

– Jeg hadde ikke satt pris på å ha familiemedlemmer i et sånt program, nesten uavhengig av hva slags ordelag de ble omtalt i. At avdøde onkler og tanter skal omtales som et problem for andre, fordi de går igjen som spøkelser, det er uholdbart, sa Nina Fjeldheim. 

– Det er veldig, veldig spekulativt når du kobler det så tydelig opp mot en person. Det mener jeg er over grensen. De sier også selv at dette er et kontroversielt program, og da må de vært varsomme, fortsatte Fjeldheim. 

Taraldsrud Hoff kalte programmet «slett arbeid». 

– Jeg er kanskje av de få som liker spøkelser og overnaturlige ting. Men dette er slett arbeid, uavhengig av om du tror på spøkelser eller ikke, sa hun og fortsatte: 

– At de har snakket med flere personer på Støren om relasjonen mellom onkelen og klager, det viser en presseetisk tilnærming i dette programmet som ikke er holdbar, sa hun. 

Hva er nær familie? 

Klager Kari F. Bjørklund og progamleder i Åndenes Makt.
Klager Kari F. Bjørklund og progamleder i Åndenes Makt.

Kvalnes åpnet for to ytterligere diskusjoner: Har en død person presseetisk beskyttelse, uavhengig om det finnes pårørende eller ikke og hva er egentlig kretsen for nær familie? 

– Det synes jeg er to interessante debatter, sa han. 

Ekeberg viste videre til at hvis det ikke finnes de som vi vanligvis ser på som de nærmeste ikke er der, må også kretsen for nær familie utvides til å inkludere onkler, tanter, nieser og nevøer. 

Anne Weider Aasen fortsatte: 

– Jeg mener det er viktig å få fram at avdøde har et vern i seg selv, uavhengig om det er noen pårørende igjen til å målbære kritikken av manglende vern, sa hun. 

Utvalgets konklusjon gir spåmann Henning Hai Lee Yang rett i sin spådom om brudd på god presseskikk

Dette er saken:

Slik oppsummerer sekretariatet saken i sitt utkast til uttalelse: 

«Klagen gjelder en episode av TV Norge-serien «Åndenes Makt». Episoden handlet om et hus der beboere hadde opplevd flere uforklarlige hendelser, og en klarsynt var tilkalt for å hjelpe. Den klarsynte registrerte en eldre mann med hund som gikk igjen i huset. Redaksjonen forsøkte å finne ut hvem det kunne være. Mot slutten av programmet ble det pekt på at det kunne være en navngitt avdød mann. 

Klager er den navngitte mannens niese. Hun reagerer sterkt på at onkelen omtales som «spøkelse» i huset, noe hun mener er absurd og krenkende. Hun omtaler onkelen, som døde for bare tre år siden, som nær og kjær og hun føler programmet har tråkket på hans minne. Selv om omtalen var god, så føler hun ikke at «spøkelse» skal være hans ettermæle. Hennes far, som var onkelens verge de siste leveårene, hadde blitt kontaktet av produksjonen, fordi han kjente huset godt, men ingen ante at onkelen skulle omtales i programmet. Det vises til flere punkter i Vær varsom-plakaten (VVP), blant annet punkt 4.1 og 4.3.

TV Norge var ikke klar over at klager stod onkelen så nær. Kanalen viser til egne retningslinjer, og at redaksjonen er nøye på å informere nære pårørende og gjenlevende slektninger når avdøde personer identifiseres og omtales. Kanalen omtaler ikke avdøde personer ved navn eller viser bilder uten samtykke fra de nærmeste i henhold til norsk arverekkefølge. Den omtalte mannen hadde imidlertid ingen direkte etterkommere. Klagers far ble ikke oppfattet som nærmeste familie, og han ble derfor ikke informert ytterligere, utover kontakten i forbindelse med kildeinnhenting. Det vises også til at onkelen utelukkende ble omtalt i positive ordelag, og at han var én av flere offentlige personer som ble navngitt i programmet. Det ble heller aldri konkludert med at onkelen gikk igjen».

Beklager dårlig informasjon

I sitt tilsvar skriver TV Norge og Discovery at de beklager at informasjonen om omtalen av onkelen i programmet ikke har kommet godt nok fram til klager. 

«Vi nøler ikke med å beklage at denne kommunikasjonen og informasjonen om omtalen av Grav i programmet ikke nådde fram til deg, eller andre i din og Gravs nærhet. Vi har ikke forsøkt å unngå, eller omgå noen, eller som du antyder; ta noen lette løsninger fordi han var uten direkte etterkommere», skriver de og fortsetter: 

«Nettopp fordi programmet er av en så kontroversiell karakter forsøker vi så godt vi kan å nå fram til pårørende og/eller andre som kan tenkes å bli berørte av det som omtales i programmet. Det er verken vårt ønske eller hensikt at noen skal bli skadelidende som følge av denne produksjonen».

Videre skriver de at selv om de beklager at hun opplever det som en krenkelse, men mener de at de rent presseetisk ikke er avhengig av hennes samtykke for å identifisere onkelen som «spøkelse». 

«Vi beklager at Kari Flåteplass Bjørklund har opplevd det som krenkende at Inge Grav ble omtalt i programmet fra Folkets Hus på Støren. Vi har snakket mye med mange kilder på Støren, men ble ikke informert om Bjørklund sin nære relasjon til Inge Grav. Hadde vi kjent til dette ville vi ha informert Bjørklund om at Inge Grav ble omtalt i programmet». 

TV Norge skriver at de mener at de ikke er avhengig av Bjørklund sitt samtykke for å omtale Grav i programmet fra Folkets Hus.

De oppgir tre grunner til dette: 

1) Kari Flåteplass ikke er direkte etterkommer av Inge Grav, men datter av hans kones bror

2) Inge Grav var en offentlig person på Støren og omtalen av ham bygger på allment kjent og tilgjengelig informasjon og

3) Grav er en av flere offentlige personer som blir omtalt i programmet, og som konkluderer med at han ikke passer beskrivelsen til Michael Winger». 

Discovery ønsket torsdag ikke å utdype sitt tilsvar overfor Medier24. 

Powered by Labrador CMS