Petter Northug har kontrakt både med TV 2 og Skiforbundet.
Petter Northug har kontrakt både med TV 2 og Skiforbundet.

Debatt

Er han virkelig en «VinglePetter»?

«Jeg tror journalistikken tar skade av slike forsider som VG presenterer i «VinglePetter»-saken», skriver frilansjournalist Lasse Olsrud Evensen.

  • LASSE OLSRUD EVENSEN, frilansjournalist

«VinglePetter» skriver VG på forsiden. Javel? Har Petter Northug forsøkt å skjule noe? Har TV2 forsøkt å skjule noe? Skader slike forsider journalistikken der hvor begrepet «fake news» får mer og mer fotfeste blant folk flest?

Først til praksis i tv-bransjen: I flere tiår har normalen vært at eksperter på TV innenfor flere idrettsgrener har hatt tilknytning til særforbund, kretser og lag. Dette gjelder ikke bare TV2 men også NRK, og TV3.

I Eurosport var det sogar vanlig praksis å hente hovedkommentatorer fra særforbund i alle de nordiske land for å kommentere sport, ikke bare eksperter. Selv VG bruker eksperter i sine travsendinger trav som alle er dypt inne i travsporten og som har økonomisk vinning av det.

Spørsmålet er om vi kan og skal forlange det samme av disse som av personer som har journalistikk som fag?

Jeg mener nei. Men samtidig bør det opplyses om at de har en dobbeltfunksjon. 

La meg først ta se på saken om «VinglePetter» og TV2.

Petter forsøker seg ikke på presentasjon av skjult reklame eller å få frem budskap som han er under kontrakt for å få frem. TV2 har ikke forsøkt å skjule at Petter fortsatt er under kontrakt med skiforbundet. Og Norges Skiforbund har ikke pålagt Petter at han skal sitte stille i båten frem til han er løst fra forbundskontrakten 1.mai.

At han fra tid til annen gjør kommersielle oppdrag for skiforbundet har aldri vært noen hemmelighet. At han har lagt opp som aktiv skiløper, burde vel også de fleste ha fått med seg. 

Det er ingen som forsøker å skjule noe som helst.

Hvorfor er ikke dette så dramatisk som VGs forside vil ha det til – og som en etikkekspert forsøker å konstruere?

Fordi Petter ikke har journaliststatus.

Fordi hans rolle i TV2s «Camp Seefeld» ikke er banebrytende og ny.

Fordi dette har vi sett før uten at noen seere har tatt skade av det.

Skadeomfanget er kun hypotetisk.

Derimot tror jeg journalistikken tar skade av slike forsider som VG presenterer i «VinglePetter»-saken.

Begrepet «fake news» har blitt et skjellsord som, enten man vil eller ikke, er i ferd med å undergrave journalistikkens viktige funksjon og status i folks bevissthet.

Med dette bakteppet må man, mer enn noen gang, forlange at journalistikk baserer seg på fakta og at tittel, ingress og bildebruk ikke er spekulativ. Journalistikkens innhold og presentasjon må i større grad enn tidligere fremstå som troverdig. Sett i lys av dette, må oppslag som VG her presenterer, brukes med forsiktighet.

Folk flest synes nemlig ikke at Petters rolle i TV2 er problematisk, snarere tvert i mot. Jeg tror derimot de aller fleste lesere synes at VGs sportscover strider mot folks oppfatning av saken.

Det aller viktigste spørsmålet gjenstår således å stille: Hvor mye undergraver Petters rolle i TV2 journalistikkens troverdighet? Svar: Ingenting.

Realiteten er jo at den ikke er viktig annet enn i konspirasjonsteoriens landskap med underliggende spørsmål om Petter Northug ikke bare er en «VinglePetter» men ei mediehore som har TV2 på laget. Når ble konspirasjonsteorier viktige?

Seriøse medier trenger i tiden fremover ikke slike oppslag som VG sitt sportscover om «VinglePetter». Men vi trenger en seriøs diskusjon om saker som eksempelvis Petters rolle i journalistikken.

Vi trenger heller ikke saker om en Trond Giskes tafsing på nattklubb som viser seg å være direkte feilaktig fremstilt. Men vi trenger diskusjonen om han i det hele tatt burde latt seg fotografere på en selfie sammen med en ung dame i sene nattetimer sett i lys av tidligere påstander om hans person og hans rolle som fremtredende politiker.

Journalister og mediehus må rett og slett ikke la «fake news»-tilhengerne få mer vitaminer.

Powered by Labrador CMS