Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad.
Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad.

Stavanger Aftenblad hevdet Petroleumstilsynet boikottet avisen. Nå angrer sjefredaktør Lars Helle på begrepsbruken

– Vi burde ikke brukt ordet boikott, mener Lars Helle. Men avisen står støtt på at Petroleumstilsynet ikke vil forholde seg til enkelte journalister i redaksjonen.

Publisert

Stavanger Aftenblad har gjennom flere kritiske saker satt søkelys på Petroleumstilsynets virke.

Bakgrunnen for avisens dekning er blant annet at tilsynet fikk kraftig kritikk for behandlingen av granskingen etter dødsulykken på boreriggen COSL Innovator 30. desember 2015.

En person omkom den gang da en bølge skylte inn gjennom lugarvinduet hvor han oppholdt seg.

Avisen har også gjentatte ganger skrevet om det kilder beskriver som en «ukultur» i tilsynet, som nå skal granskes av Riksrevisjonen.

Hevdet de ble boikottet

I en artikkel i papiravisen «– Ukultur i Petroleumstilsynet», skrevet av journalist Tor Gunnar Tollaksen, står det nederst i en fotnote at:

«Petroleumstilsynet og direktør Anne Myhrvold har for tiden en boikott av Aftenbladet og kommenterer derfor ikke granskningen eller kritikken som kommer fram i denne artikkelen».

Faksimile fra Stavanger Aftenblad 11. september 2017..
Faksimile fra Stavanger Aftenblad 11. september 2017..

Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad forteller til Medier24 at avisen har hatt samarbeidsproblemer med tilsynet i halvannet års tid.

Men han sier de kunne valgt et annet ord:

– Vi mener ikke at Petroleumstilsynet boikotter oss, så vi har brukt en uheldig formulering der. Men det har vært samarbeidsproblemer mellom oss i halvannet års tid. Vi har hatt møter der det har vært forsøkt å ordne opp, men vi er ikke helt der ennå. Når det er sagt, så har vi dialog, men det er tilfeller der de avstår fra å kommentere en del saker hos oss, sier Helle og fortsetter:

– Det begrepet vi har brukt i dagens papirutgave er uheldig, for det er ikke en boikott sånn sett. De har ikke erklært noen boikott heller, men er ofte vanskelig å få i tale, hevder Helle.

– Vanskelig for oss

– Vil du beklage bruken av begrepet boikott?

– Nei, det vil jeg ikke, men vi skal ikke bruke det igjen. Det forsterker også konflikten, men det er på det rene at de ikke vil kommentere en del saker. Men vi vil ikke forfølge dette videre.

– Hvordan materialiserer det seg?

– De har sagt at de ikke vil snakke med oss om ulike tema, og at det er enkelte journalister de ikke vil snakke med og slike ting. Så har vi hatt noen oppklaringsmøter der de har klaget på vår journalistikk og vi har klaget på deres informasjonsarbeid. Så har vi ikke kommet i mål.

Fra Stavanger Aftenblads artikkel «Påstand om ukultur i Petroleumstilsynet granskes av Riksrevisjonen» 11/9-2017
Fra Stavanger Aftenblads artikkel «Påstand om ukultur i Petroleumstilsynet granskes av Riksrevisjonen» 11/9-2017

I artikkelen i helga skriver avisen:

«Petroleumstilsynet og direktør Anne Myhrvold har valgt, på generelt grunnlag, å avstå fra å kommentere artikler fra enkeltjournalister i Stavanger Aftenblad. De er forelagt muligheten også denne gangen, men de har valgt å ikke svare».

– Det er vanskelig for oss. Normalt er det fritt fram om man vil snakke med et medium eller ikke, men det er klart at et offentlig organ, og i dette tilfellet et direktorat, stilles det andre typer krav til, så det er ikke en situasjon er helt fornøyde med, sier Helle og fortsetter:

– Vi fortsetter å dekke disse sakene med Petroleumstilsynet på akkurat samme måte som før. Vi følger med, avdekker saker og konfronterer de når det trengs – også tilbyr vi dem imøtegåelse og tilsvar, så får det være opp til dem om de ønsker å benytte seg av den retten.

– Har dere gitt dem mulighet til å svare i denne konkrete saken?

– Ja, sier Helle etter å ha sjekket med journalisten.

– Så dere har alt på det tørre?

– Jeg har ikke lyst til å stå her og si at alt av vår dekning har vært fantastisk og at vi ikke har noe forbedringspotensial. Men det er ingen grunn til at regionens største avis, og landets største oljeredaksjon, ikke skal ha et normalt forhold til Petroleumstilsynet. Det må vi få orden på, sier sjefredaktøren.

Ingen boikott

Medier24 har bedt om svar på flere spørsmål - og en redegjørelse fra tilsynet om det stemmer at de, som statlig aktør, boikotter en norsk avis - eller enkeltjournalist i Stavanger Aftenblads redaksjon.

Inger Anda er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet.
Inger Anda er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet.

Direktør Inger Anda for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet har ikke svart oss på telefon, men skriver i en kort e-post til Medier24:

- Det stemmer ikke at Ptil boikotter Stavanger Aftenblad. 

Videre skriver hun:

- Jeg vil igjen understreke at vi ikke boikotter SA. Presiseringen fra Helle er derfor fin. Vi har ingen spesifikke tema vi ikke vil uttale oss til avisen om.

Powered by Labrador CMS