Polaris Media øker inntektene på bruker­betaling: Har passert 200.000 abonnement

Men mediekonsernet fortsetter å tape penger på annonser - og denne gangen får de også en smell på trykkerisiden.

Publisert

I dag leverte Polaris Media sitt tredje kvartalsresultat og det er klart at konsernet øker inntektene på brukerbetaling med seks prosent, men annonseinntektene faller med tre prosent, målt mot samme periode i fjor.

Det betyr at konsernet leverte et driftsresultatet (EBITDA) på EBITDA på 33 millioner kroner, som er ned fra 37 millioner i tredje kvartal i fjor. Av dette er fordelingen slik:

  • Mediehusene: EBITDA 33 (28) mill.
  • Polaris Trykk: EBITDA 11 (17) mill.

Konsernet opplyser at de digitale inntektene kompenserer for nedgangen i inntektene fra papir.

- Spesielt gledelig er det at antall abonnenter og abonnementsinntektene fortsetter å vokse bra. I tillegg har vi stabil vekst i digitale annonseinntekter. Dette viser at satsningene innen våre to viktigste inntektsområder gir god effekt.

Polaris Media Q3.
Polaris Media Q3.

De digitale annonseinntektene økte med 4 prosent i tredje kvartal til 50 millioner kroner, men de papirmessige annonseinntekter hadde en nedgang på 7 prosent til 82 millioner, som er en nedgang fra 88 mill.

Samlede annonseinntekter gikk ned 3 prosent til 132 mill, målt opp mot 136 i samme periode i fjor.

Trykkeriet sliter, men godt resultat i distribusjon

Konsernets trykkeriinntekter endte i tredje kvartal på 46 millioner, som er en nedgang på 5 prosent

Inntekter fra avis fortsetter å falle, på tross av nye avtaler, som følge av prisreduksjoner på eksisterende avtaler og generelt volumfall. Nedgangen i siviltrykk skyldes i hovedsak en anstrengt kapasitetssituasjon. Det jobbes med tiltak for å motvirke dette inntektsfallet, skriver selskapet i en melding.

- Trykkeriområdet er utfordrende med fallende volum fra avistrykk. I tillegg har vi ikke klart å fortsette veksten innen siviltrykk. Det jobbes med tiltak for å motvirke dette fallet, og med fortsatt effektivisering vil trykk kunne levere gode resultater for konsernet i årene fremover, sier Koch.

Distribusjonsinntektene økte med 13% i tredje kvartal til 15 millioner og veksten skyldes en god utvikling i distribusjon av netthandelsprodukter fra HeltHjem-satsningen.

«HeltHjem-satsningen er viktig for å opprettholde et bærekraftig prisnivå på avisdistribusjonen, samt at det gir en god mulighet til å sikre nye inntektsstrømmer og resultatbidrag», skriver konsernet i en melding.

Nøkkeltall

  • Digitale abonnement har hatt en vekst på 52%, noe som har ført til at totalt antall abonnement økte med 6%.
  • Abonnementsinntektene økte med 6%.
  • Digitale annonseinntekter økte med 4%, mens papirbaserte annonseinntekter falt med 7%. Samlet gav dette en reduksjon i annonseinntektene på 3%.
  • Trykkeriinntektene falt med 5%. Eksterne avisinntekter ble redusert med 7%, samt 2 % nedgang i siviltrykkinntektene.
  • Distribusjonsinntektene vokste med 13% som følge av nye inntekter hovedsakelig fra netthandelsprodukter.
  • Driftskostnadene økte med 4 mill. (1%). Kostnadene påvirkes negativt av økte kostnader knyttet til variabel lønn og ekstraordinære forhold i Polaris Trykk. Kostnadstiltakene i PM2020 gjennomføres som planlagt, men gir avtakendeeffekt. Det arbeides med nye tiltak spesielt knyttet til trykk og distribusjon.
Hovedtall Q3 Polaris Media.
Hovedtall Q3 Polaris Media.
Powered by Labrador CMS