Polaris Media fortsetter å øke inntektene. Solid vekst på abonnement

- Mediehusene gjør det fortsatt meget bra, opplyser konsernsjef Per Axel Koch.

Publisert

Fredag morgen presenterte mediekonsernet Polaris Media sitt kvartalsresultat for fjerde kvartal 2018.

Det viser at driftsinntektene øker med tre prosent til 405 millioner kroner - og konsernet leverer et driftsresultatet før skatt og avgifter på 43 millioner, som er tre prosent bedre enn ved samme tid i fjor.

Mediehusene leverte et driftsresultat (EBITDA) på 47 millioner kroner, som er opp fra 39 millioner ved samme periode i fjor.

Polaris Media Q4 2018.
Polaris Media Q4 2018.

- Det er digitale annonse- og abonnementsinntekter som bidrar til veksten, mens det er fortsatt fall i papirbaserte inntekter, opplyser konsernsjef Per Axel Koch i en melding.

For abonnementsveksten er solid. I fjerde kvartal var abonnementsveksten på seks prosent og det utgjør en total på 139 millioner kroner.

- Vi får stadig flere abonnenter, og gleder oss over at antall abonnenter har økt med over 6000 i 2018 til mer enn 200.000 abonnenter, sier Koch.

Samtidig som de opplever en inntektsvekst, så øker også konsernet utgiftene med tre prosent (9 millioner), som skyldes økte salgskostnader og «ekstraordinæreprosjektkostnader».

De siste årene har Polaris Media redusert kostnadene betydelig gjennom sitt spareprogram «Polaris 2020», men i 2019 har effekten av det avtatt. Konsernet opplyser i en melding at de jobber med nye tiltak på kostnadssiden og spesielt tilknyttet trykk og distribusjon.

I 2018 økte verdien på eierandelen i FINN.no med 175 mill., og konsernet fortsatte å styrke den finansielle utviklingskraften og utbyttekapasiteten. Styret foreslår et utbytte på kr. 1,75 per aksje for regnskapsåret 2018.

Nøkkeltall (kilde: Polaris Media)

  • EBITDA på 43 (42) mill. og margin på 10,6% (10,7%).
  • Nytt sterkt kvartal for mediehusene med en EBITDA på 47 (39) mill.
  • Fortsatt resultatnedgang i Polaris Trykk med en EBITDA på 11 (13) mill.
  • Digitale abonnement økte med 44% til 64 405 (44 685), og bidro til vekst i samlede abonnement på 3% til 201 632 (195 410) per fjerde kvartal.
  • Abonnementsinntektene vokste 6% i fjerde kvartal.
  • Digitale annonseinntekter økte med 9%, mens papirbaserte annonseinntekter falt med 5%. Samlet er annonseinntektene på samme nivå som fjorår i fjerde kvartal.
  • Trykkeriinntektene falt med 2% i fjerde kvartal, hvor eksterne avisinntekter ble redusert med 4%, mens siviltrykkinntektene var uendret mot fjorår.
  • Distribusjonsinntektene vokste med 7% i fjerde kvartal, hvor veksten hovedsakelig skyldes distribusjon av flere netthandelsprodukter.
  • Driftskostnadene økte med 9 mill. (3%) i fjerde kvartal. Kostnadene påvirkes av økte salgskostnader og ekstraordinære prosjektkostnader. Kostnadstiltakene i PM2020 gjennomføres som planlagt, men gir avtakende effekt. Det arbeides med nye tiltak på kostnadssiden, spesielt knyttet til trykk og distribusjon.
Polaris Q4 hovedtall.
Polaris Q4 hovedtall.
Powered by Labrador CMS