Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

God fart og bedre resultater fra Polaris: Fortsetter å vokse på brukerinntekter - og nå øker de digitale annonseinntektene igjen

Konserndirektør Per Axel Koch kan smile over at mye går riktig vei. Men farene er på ingen måte over, annonsefallet på papir er på 15 prosent - og det er kostnadskutt som sikrer bunnlinja.

Publisert

I dag presenterer mediekonsernet Polaris Media ASA sine tall for andre kvartal i 2017. De viser at konsernet har gjort mye riktig - målt opp mot samme periode i fjor. 

De har vekst i abonnementsinntektene, de digitale annonseinntektene, vekst i siviltrykkinntektene og har begynt å få effekten av 2020-prosjektet, så kostnadsbesparelsene er betydelige:

Resultatet før skatt endte på 58 millioner kroner, som er over 11 prosent bedre enn på samme tid i fjor. Av dette sto mediehusene deres for 46 millioner av resultatet, som er opp fra 35 millioner.

Ved årets første kvartalsfremvisning, hadde konsernet en betydelig resultatfremgang, som følge av god vekst innen abonnementsinntektene og trykkinntektene. Men Polaris Media tapte fremdeles betydelig på annonsesvikten den gang.

Og som alle andre i mediebransjen, så synker annonseinntektene betydelig også i Polaris Media - ni prosent mål mot samme periode i fjor. Konsernet har også tapt 15 prosent av papirannonsene, men har derimot økt de digitale annonseinntektene med fire prosent. Nå tjener de 165 millioner i annonseinntekter, mot 182 millioner i samme periode i fjor.

En annen gledelig lesning er at Polaris Media har økt antallet abonnenter med fem prosent i samme periode - herav 90 prosent vekst i antall abonnenter som kun abonnerer på digitale produkter (til 34 465 digitale abonnenter).

Til sammen har konsernet 184.933 abonnenter i første halvår, herav 34.465 rene digitale abonnenter.

Polaris Media står midt i sitt kostnadsbesparelsesprogram, der de har måttet redusere antallet ansatte i betydelig grad de siste årene. Det får de den økonomiske effekten av nå:

Konsernets driftskostnader ble redusert med sju prosent til 331 millioner, opp mot 357 millioner i andre kvartal, og med seks prosent i første halvår.

Det er i hovedsak lønns- og personalrelaterte kostnader og andre faste kostnader som er redusert, opplyser konsernet i investormeldinga.

Nøkkeltall fra Polaris Media andre kvartal:

Nøkkeltall fra Polaris Media andre kvartal
Nøkkeltall fra Polaris Media andre kvartal
  • Abonnementsinntektene vokste fem prosent i andre kvartal. Antall abonnenter vokser fem prosent, herav 90 prosent vekst i antall abonnenter, som kun abonnerer på digitale produkter (til 34 465 digitale abonnenter)
  • Annonseinntektene gikk ned 9 prosent i andre kvartal, men digitale annonseinntekter vokste 4 prosent. Papirbaserte annonseinntekter ble redusert med 15 prosent.
  • Alle mediehus i konsernet har i løpet av andre halvår gått over på ny nasjonal digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted.
  • Trykkeriinntektene falt 5 prosent i andre kvartal som følge av nedgang i ekstern avistrykk. Siviltrykkinntektene vokste 6 prosent.
  • Driftskostnadene redusert med 26 mill., dvs. sju prosent i andre kvartal, i stor grad drevet av reduksjon i personalkostnader.
  • Kostnadstiltakene i PM2020 gjennomføres som planlagt.
Powered by Labrador CMS