Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media utenfor Aker Brygge i Oslo
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media utenfor Aker Brygge i Oslo

Nå går det meste i riktig retning for Per Axel Koch og Polaris Media: Fortsetter å levere et godt økonomisk resultat

Konsernet har inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017 og drives fram av gode abonnementsinntekter.

Publisert

I dag kom resultatet fra fjerde kvartal for mediekonsernet Polaris Media ASA.

Som Medier24 meldte i går, er optimismen i markedet stor rundt konsernet. Markedsverdien på selskapet har økt med 40 prosent på et halvt år.

Og konsernsjef Per Axel Koch setter ingen brems på festen i mediekonsernet, som eier 34 lokale og regionale mediehus fra Nordvestlandet og kysten rundt nordover: 

Polaris Media q4.
Polaris Media q4.

Nå kan konsernet vise til en resultatvekst i fjerde kvartal med et driftsresultat (EBITDA) på 42 millioner, noe som gir en margin på 11 prosent.

Det er en resultatforbedring på to millioner kroner målt mot samme periode i fjor.

Samlet for 2017 ble EBITDA 159 millioner kroner og en margin på 11 prosent.

– Jeg gleder meg spesielt over at antall abonnenter øker betydelig, drevet av at antall rene digitale abonnementer nesten dobler seg, sier konsernsjef Per Axel Koch i en melding onsdag morgen.

Nøkkeltall Polaris Media q4.
Nøkkeltall Polaris Media q4.

Polaris Media har nå en positiv utvikling i abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter og vekst i siviltrykkinntektene.

– Utviklingen innenfor annonse viser en gledelig positiv utvikling med 13 prosent vekst i digitale annonseinntekter i fjerde kvartal og 5 prosent i 2017. Dette viser at vi har styrket konkurransekraften vår i annonsemarkedet, og har lyktes godt med de tiltak som er iverksatt, fortsetter Koch.

Konsernet opplyser også at de har lyktes med sine kostnadseffektiviseringsprogram (2020-prosjekt), som har vist betydelige positive effekter i 2017 - og som har sørget for å bidra til inntektsvekst i de to siste kvartalene av 2017.

Det er spesielt mediehusene Adresseavisen, Sunnmørsposten, RomsdalBudstikke og iTromsø, samt Polaris Trykk Trondheim, som har god resultatfremgang i 2017.

I 2017 økte verdien på eierandelen i FINN.no med 227 mill. Styret foreslår et utbytte på kr. 1,50 per aksje for 2017.

Nøkkeltall

  • Abonnementsinntektene økte 7 % i fjerde kvartal. Antall abonnenter økte 8 % per fjerde kvartal 2017, herav 87 % vekst i digitale abonnenter.
  • Digitale annonseinntekter økte 13 % i fjerde kvartal. Samlede annonseinntekter ble redusert med 2 %, drevet av at papirbaserte annonseinntekter ble redusert med 9 %.
  • Trykkeriinntektene ble redusert med 2 % i fjerde kvartal drevet av 5 % nedgang i trykking av eksterne aviser, men 3 % vekst i siviltrykkinntektene.
  • Driftskostnadene ble redusert med 4 millioner, dvs. 1 % i fjerde kvartal, i hovedsak drevet av reduserte personalkostnader, mens endret produktmiks bidrar til en økning i vare- og salgskostnadene. Kostnadstiltakene i PM2020 gjennomføres som planlagt.

Medier24 kommer tilbake med mer.

Powered by Labrador CMS