«De utenlandske spillselskapene og tv-kanalene må ta ansvar», skriver Gunn Merete Paulsen.
«De utenlandske spillselskapene og tv-kanalene må ta ansvar», skriver Gunn Merete Paulsen.

Debatt

Det er en grunn til at utenlandske spillselskaper ikke har lov til å kjøre på med reklame på norske TV-skjermer

«Det er for å beskytte de som er spilleavhengige, eller som står i fare for å bli det. Vi støtter derfor forslaget om å stoppe dem», skriver Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  • GUNN MERETE PAULSEN, direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hensynet til de flere tusen risiko- og problemspillerne må veie tyngst. De utenlandske spillselskapene tilbyr pengespill som innebærer en høyrere risiko for å få spilleproblemer.

Der vi har kunnskap om hvor det spilles, er det i 7 av 10 samtaler til hjelpelinjen for spilleavhengige utelukkende nettspill tilbudt av ulovlige aktører som er problemspillet. Spilleproblemer er alvorlig for de som rammes, og det kan få store konsekvenser. Det er en grunn til at det norske markedet er regulert slik det er.

Pengespillreklamen fra de utenlandske selskapene er med på å normalisere de mest aggressive spillformene via nettet, og å opprettholde og dermed legitimere et ulovlig tilbud. Spillselskapene tjener store penger i et marked de ikke har lov til å være i. Våre tall viser at rundt 250 000 nordmenn spiller aktivt hos de utenlandske pengespillselskapene, og vi estimerer at nordmenn la igjen 2 milliarder kroner hos de utenlandske spillselskapene etter gevinstutbetaling i fjor.

Mens norske mediehus følger de norske reglene, så tar utenlandske spillselskap som ikke har lov til å tilby pengespill i Norge bakveien, og sender pengespillreklame via kanaler sendt fra utlandet.

Denne reklamen er en stor og medvirkende årsak til at 6 av 10 nordmenn ikke vet eller er usikre på hvem som har lov til å tilby pengespill i Norge. For mange er det gjerne ulogisk at en reklame som ikke er lov dukker så ofte opp på norske fjernsynsskjermer. Og 3 av 4 er lei av pengespillreklamer som møter dem på TV, i mailboksen eller på telefonen.

De utenlandske spillselskapene og tv-kanalene må ta ansvar for ikke å sende ulovlig pengespillreklame i Norge, på samme måte som de allerede gjør med reklame for alkohol- og tobakk.  Når disse ikke etterlever norsk lov, må distributørene ta ansvar for ikke å formidle ulovlig pengespillreklame i sine kanaler.

Selv om distributørene ikke har redaksjonell bestemmelsesrett over innholdet, har de ulike typer kontraktsforhold med de som har redaksjonelt ansvar, og de kan stille krav om at det ikke skal sendes ulovlig reklame.

Lotteritilsynet mener lovforslaget fra Kulturdepartementet vil gi størst effekt om det fremgår klart av loven at det er forbudt å formidle ulovlig pengespillreklame på TV.

Forbudet må gjelde all markedsføring som profilerer de utenlandske spillselskapenes merkenavn. For selv om de utenlandske spillselskapene skulle endre innholdet i TV- reklamene, så er spilltilbudet det samme, og de vil fortsatt kunne markedsføre enkeltspill, som har høy risiko for problemspilling, i andre kanaler.

Det er ikke bare via TV-kanalene utenlandske spillselskaper driver ulovlig markedsføring. De bruker TV-reklame for å gjøre seg kjent, og slik nå kunder de kan tilby farlige spill. Men flere bruker også nettsider, sosiale medier, og de sender tekstmeldinger og e-poster.

En stopp i fjernsynsreklamen kan bety at spillselskapene trapper opp markedsføringen i andre kanaler, og dette kommer vi fortsatt til å følge tett. 

Lotteritilsynet vil fortsette å gjøre det vi kan for å stoppe den ulovlige pengespillreklamen på TV og i andre medier. Det er nødvendig for å beskytte norske spillere, og det er vårt samfunnsoppdrag. Med de rette virkemidlene på plass, er det mulig å få stanset den ulovlige pengespillreklamen, og der er vi nå på god vei.

Fjernsynsreklamen du ser for utenlandske pengespillselskaper er ulovlig. Da sier det seg selv at den må bort, og vi er for kraftigere verktøy for å stoppe den.

Powered by Labrador CMS