PFU med kritikk: Oppland Arbeiderblad gikk for langt i tittel

– Det er synd for avisen. Det er et godt stykke journalistikk, sier Anne Weider Aasen i PFU.

Publisert

– Utvalget har kommet frem til at Oppland Arbeiderblad har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten, slår PFU-leder Alf Bjarne Johnsen fast.

Tirsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg en klage på Oppland Arbeiderblad fra dyreklinikken AniCura Gjøvik Dyreklinikk ved kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg.

Oppland Arbeiderblad publiserte en forside der en påstått eier hevdet at hennes avlshund ble feilaktig kastrert på en dyreklinikk. Dyreklinikken avviste påstanden og mente den ikke hadde gjort noe galt. I artikkelen kom det frem at det var en konflikt vedrørende eierskapet til hunden. Titlene inne i avisen var «Uten eierens tillatelse. Premiert avlshund ble kastrert på dyreklinikken».

– Fokuset her må være der det står «uten eiernes tillatelse». Det er et overtramp, sier Øyvind Kvalnes.

Han mener avisen, i likhet med resten av utvalget, ikke tok nok forbehold om det faktiske eierskapet til hunden.

– For meg er det et veldig klart brudd på 4.4. Jeg finner ingen ubalanse i artikkelen, men de har ikke grunnlag for tittelen. Dette er, som Øyvind sier, kjernen i saken, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Klager reagerer spesielt på vinkling og titler. De mener saken handler om en tvist om eierskap, men blir fremstilt som en sak der dyreklinikken har begått en feil og ødelagt en hund, noe de mener ikke stemmer. Klager mener vinklingen ikke gjenspeiler innholdet i artikkelen. Klager reagerer også på det de mener er dårlig kildekritikk av påstander fra påstått eier.

Klager mener følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP) er brutt:

  •  3.2 – kildebruk og kontroll av opplysninger
  • 4.1 – saklighet og omtanke
  • 4.4 – tittelbruk
  • 4.13 – feilaktige opplysninger
  • 4.15 - tilsvar

– Det er vanskelig å la dem gå fri på dette, så jeg lander på kritikk, sier Anne Weider Aasen.

Hun legger til:

– Det er synd for avisen. Det er et godt stykke journalistikk, og de hevder alle forbehold er tatt på fremsiden. Om de hadde tatt med «hevder» i stikktittelen, hadde de gått fri. Slurv, egentlig, sier hun.

Der er ikke PFU-medlem Kristin Taraldsrud Hoff enig.

– Her har man nok latt seg bruke. En har slukt en sak uten å helt undersøke sannhetsgehalten i den, sier hun.

– Det er oppdretteren som har oppført seg merkelig, men som kanskje bruker lokalavisa i kampene om å få eierskap fra den hun har gitt bort hunden til, sier Liv Ekeberg i PFU.

Hun påpeker videre at det er «mye drama i den bransjen», og at medier på generelt grunnlag bør stille seg spørsmålet om hvem som er tjent ved at en skriver om sakene.

I sekreteriatets forslag til uttalelse står det:

«Utvalget kan forstå at forsidevinklingen saken fikk oppleves urettferdig – sett fra klagers ståsted. Men utvalget minner om medienes rett til å velge en vinkling, et ståsted å se en sak utfra. Det kommer tydelig frem at dette er en påstand fra en som er i konflikt med klager. Utvalget legger vekt på at klagers synspunkt kommer til uttrykk på forsiden.»

Videre skrives det:

«Artikkelen i seg selv tar ikke stilling til hvem som er hundens rette eier, her står det påstand mot påstand. Denne usikkerheten merkes også på forsiden, gjennom bruken av «påstått eier». Derimot går tittelbruken inne i avisen noe for langt. Her fastslår avisen, uten forbehold, at kastreringen har skjedd uten eierens tillatelse. Det er det ikke dekning for å fastslå. Heller ikke i nettartikkelens ingress blir det tatt tilstrekkelig forbehold om eierskapet til hunden. Utvalget viser til VVP 4.4: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Powered by Labrador CMS