Vil gjøre det billigere å melde om skilsmisser og penthouse-kjøp

Redaktørforeningen ber Statens kartverk redusere prisen på formidling av eiendomsoverdragelser.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Redaktørforening (NR) foreslår i en høringsuttalelse at Statens Kartverk bare skal kunne ta betalt for de såkalte marginalkostnadene i forbindelse med formidling av eiendomsinformasjon. Det melder foreningen på sin hjemmeside.

Forslaget fremmes i forbindelse med endringer i offentleglova, knyttet til EUs såkalte viderebruksdirektiv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår å endre offentleglova, slik at virksomheter som faller utenfor offentleglovas virkeområde, men som omfattes av viderebruksdirektivet, ikke kan ta høyere priser av dem som ønsker tilgang til dataene enn det som er nødvendig for å dekke kostnadene ved selve tilgjengeliggjøringen.

Dette er en lovendring NR støtter. Samtidig peker NR på at offentlighetsforskriften i dag gir Statens Kartverk en særlig hjemmel for å kreve priser som dekker alle utgifter knyttet til innsamling og tilgjengeliggjøring av data.

NR mener dette er urimelig, og skriver: "Det er, slik vi ser det, åpenbart ulogisk at inntekter fra tilgjengeligjøring av eiendomsdata skal inngå som en del av finansieringsgrunnlaget for innsamling av den type data som Statens Kartverk står ansvarlig for. Dersom vi tenker oss en situasjon hvor kostnadene knyttet til innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjon ble så høye at det ikke ville være interessant for noen å betale for disse dataene, så kunne det umulig medføre at staten lot være å samle inn de samme dataene. Tvert imot er det slik at den nevnte innsamling er en helt nødvendig del av samfunnets infrastruktur for å holde oversikt over og sørge for sikker informasjon om eiendommer og eiendomsomsetning."

Les hele høringsuttalelsen her. Les departementets forslag her.

Powered by Labrador CMS