NJ åpner opp for deltids-journalister - og lager ny regel mot PR-rådgivere

#NJlm2015: Åpner døra for deltidsjournalister og frilansere som også tar kommersielle oppdrag. Men også ny formulering mot PR-bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Den heteste poteten foran NJs landsmøte har vært endringer i vedtektene for hvem som kan være medlem. Det har i hovedsak dreid seg om to ting.

1. Åpne opp for at frilansere og journalister som ikke jobber på heltid, kan være medlem.

2. Fjerne en gammel paragraf som nektet PR-rådgivere å være medlem.

Det første for å kunne favne om de stadig flere deltidsarbeidende, tilkallingsvikarene og frilanserne som ikke har journalistikk som heltidsyrke - om de er drosjesjåfører, tar kommersielle bilder eller jobber som lærer på si.

Det siste er fra landsstyret ment for å fjerne en paragraf som hadde historisk betydning, den gang denne gruppa ble kastet ut av NJ, og at paragrafen i dag ikke betyr noe. Det er også pekt på at «hovedparagrafen» om medlemskap slår fast at man må jobbe etter Vær Varsom plakaten med mer, for å være medlem i NJ.

Ny paragraf 4A

Men debatten tirsdag viste at landsmøtet ikke var helt klart for et vedtak som kunne bli tolket som en åpning for PR- og informasjonsrådgivere. Derfor hadde redaksjonskomiteen på landsmøtet jobbet fram et forslag til ny 4A, som ble vedtatt mot to stemmer. Den nye paragrafen lyder:

Personer som utfører arbeid knyttet til lobbyisme eller medierådgivning kan ikke være medlem av NJ. 

Den gamle paragraf 4A lød forøvrig:

Pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere, presse- og informasjonsrådgivere kan ikke være medlem.

Redaksjonskomiteens leder (og nestleder i NJ), Hege Iren Frantzen, begrunnet kompromissforslaget slik:

- Personer som utfører arbeid knytte til lobbyisme eller medierådgivning kan ikke være medlem av NJ. Dette knytter seg ikke opp mot noen titler, men til arbeidsoppgaver. Og med disse vedtektene kan ingen, absolutt ingen, heller ikke frilansere - være medlem av NJ hvis de driver med lobbyisme eller medierådgivning.

- Dette er ingen oppmykning, men vi peker på arbeidsoppgaver og ikke titler, sa Frantzen. Og la til:

- Vi skal fortsatt jobbe mot content marketing, men det skal skje gjennom løpende arbeid og uttalelser.

Endringene og «stemningen» på landsmøtet betyr imidlertid at frilansere som gjør noen kommersielle oppdrag og info-oppdrag ved siden av journalistikken, fortsatt kan være medlem i NJ.

Det ble fra talerstolen i debatten tidligere i uka pekt på at man var medlem i NJ for den tida man bedriver journalistikk. Samtidig som det nå var viktig at de som er i «gråsonen» hele tida vurderer eget medlemskap opp mot reglene. Som ikke minst slår fast at medierådgivning og lobbyisme uansett er strengt uforenlig med medlemskap.

Åpnet opp for deltidsjournalister

Den førstnevnte endringen, om å ha journalistikk som hovedyrke, ble også endret.

Den gamle 3B lød:

Redaksjonelle medarbeidere, ledere og frilansere som har journalistikk som hovedyrke, kan bli medlem i NJ.

Ny paragraf 3B:

Redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere, og frilansere som har journalistikk som yrke, kan bli medlem i NJ.

Endringen innebærer at frilansere, vikarer og andre som ikke jobber fulltid med journalistikk, kan være medlem. Den nye paragraf 3B ble vedtatt mot tre stemmer, som etter hva vi kan se var fra Østfold Journalistlag.

Paragraf 3A, hovedparagrafen, ble forøvrig ikke endret. Den lyder fortsatt:

Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Landsmøtet gjorde også mindre endringer i vedtektene og forenklinger for studenter, lærere ved utdanningsinstitusjoner og andre.

Samt en rekke andre store og små endringer i vedtektene. Noen av disse kan du lese mer om på Medier24 senere torsdag.

Powered by Labrador CMS