Nektet innsyn på grunn av TV2-avtale. Wessel-Aas mener departementet opptrer i strid med loven

Høies PR-apparat satte sperrefrist på rapport etter intervjuavtale med TV2, og nektet andre innsyn. Ikke lov, mener advokat Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Fredag formiddag skrev Medier24 at Kommunal Rapport ikke fikk innsyn i en rapport fra Helse og omsorgsdepartementet, fordi regjeringen hadde gjort en eksklusiv avtale med TV2 om omtale av den.

Saken handler om en sykehjemsrapport som forteller om hvor mange som står i kø i norske kommuner. 

– Sykehjemskø i én av ti kommuner, skriver Kommunal Rapport i denne saken.

De fikk ikke innsyn i selve rapporten, fordi departementet hadde gjort en avtale med TV2 om publisering og omtale av rapporten i nyhetene fredag kveld.

Dette reagerer naturlig nok nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen på, overfor Medier24:

- Dette kommer etter en debatt om sykehjemskøen i fjor høst, og er en rapport Bent Høie ba om. Flere medier har ventet på den, og vi ba om innsyn på helt vanlig måte. Vi fikk nei, sier Pedersen. 

Det vil si: Han fikk tilbud om å se på rapporten, med sperrefrist til fredag kveld, på grunn av en avtale om intervju og omtale på TV2.

Mer om korrespondansen mellom Helse- og omsorgsdepartementet, kan du lese lengre ned i saken. Der finner du også Kommunal Rapports klage til Sivilombudsmannen i saken. 

- Disse vilkårene kunne vi selvsagt ikke akseptere. Vi har bedt om innsyn i rapporten på selvstendig grunnlag, og det må vurderes uavhengig av hvilken informasjonsstrategi departementet har, mener Pedersen.

- En fin prinsippsak

- I det rapporten leveres fra departementet til en medarbeider i TV2, er den selvsagt å anse som offentlig. Da må de levere den til andre. Vi forventer ingen spesialbehandling, vi forventer likebehandling, sier Pedersen. 

- Dette er dessverre ikke den eneste saken i sitt slag. Men det er en fin prinsippsak for Sivilombudsmannen, som vi håper kan komme med en avgjørelse som gjør at departementene endrer paksis. Dette er jo ikke lov, forvaltningen må følge lovverket, legger Pedersen til.

Nyhetsredaktøren venter ikke svar med det første og derned fpr klagen ingen praktisk konsekvens, men Pedersen mener den likevel er av viktig prinsipiell interesse.

I korrespondansen med departementet henvises det heller ikke på noe tidpsunkt til noen hjemmel i lovverket for å avvise innsyn.

- Vi kommuniserer relativt mye med både stat og kommune. Det er relativt sjeldent at vi får avslag uten henvisning til noen paragraf. 

- Tror du dette er noe som har rot i PR-apparatet, eller i politisk ledelse?

- Jeg vet ikke, men uansett: Ansvaret for å ha en ryddig offentlighetspraksis og å følge loven, ligger hos politisk ledelse. Offentlighetsloven er en relativt vesentlig lov i forvaltningen, og den skal man jo respektere, sier Pedersen.

- Enhver har krav på innsyn

Medier24 har forelagt saken for advokat Jon Wessel-Aas, som er partner i Bing Hodneland og en mye brukt ekspert på både ytringsfrihet, offentlighet og pressejuss.

Og etter å ha lest både omtalen og ikke minst Kommunal Rapports korrespondanse med departementet, skriver Wessel-Aas følgende om saken: 

- Så vidt jeg skjønner er det snakk om et dokument som er kommet inn til departementet fra en ekstern avsender, KS. Fra det øyeblikket det kom inn til departementet, er det et offentlig dokument, underlagt offentlighetsloven.

- Det ser ikke ut til at departementet mener at dokumentet innholdsmessig er av en slik art at det kan unntas offentlighet, og ut fra hva som er beskrevet, kan jeg heller ikke se at innholdet aktualiserer noen av lovens unntak.

- Da har enhver, inkludert Kommunal Rapport, krav på innsyn. Da er det i strid både med offentlighetsloven og med Grunnloven å nekte innsyn og å sette slike vilkår for innsyn som departementet gjør her, mener Wessel Aas. 

Han konstaterer følgende rundt departementets praksis:

- Realiteten i departementets begrunnelse er at departementet ønsker å ha mest mulig politisk kontroll med hvordan innholdet presenteres ved førstegangspublisering. Det er selvsagt ikke et lovlig hensyn i forvaltningen av dokumentoffentlighet i et demokrati.

Offentlig etter Høies kalender

I den sju sider lange klagesaken fra Kommunal Rapport til Sivilombudsmannen, leser vi også korrespondansen mellom avisa og Helse- og omsorgsdepartementet.

Av departementets svar kan vi ikke lese noen henvisninger til lovhjemler, mens Kommunal Rapport blant annet viser til Offentlighetslovens paragraf 6 om «Forbud mot forskjellsbehandling». 

Det kommer også fram at departmentets pressemottak nekter å motta eller videresende innsynsbegjæringer, men mener slike må sendes til postmottak i departementet.

I korrespondansen kan vi lese at departementet blant annet mener at offentliggjøring av rapporten kan styres etter statsrådens kalender, og deretter av avtaler med TV2. Blant annet skriver kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wiker dette i en av e-postene til Kommunal Rapport: 

Vi har i lang tid hatt spørsmål fra TV2 om denne rapporten. Det er en rapport som blir  offentlig når departementet bestemmer.  

Statsråden har tett kalender, og av praktiske årsaker er opplegg og intervjuer lagt til i dag.

Wiker understreker i samme e-post at de «forsøker å legge til rette for likebehandling». Ikke ved å gi innsyn i rapporten som begjært, men ved å tilby Kommunal Rapport å delta på det samme regisserte pressetreffet som TV2 hadde avtalt. 

I korrespondansen forholder Wiker seg ikke til offentlighetsloven, men til en sperrefrist til når mediene kan publisere rapporten.

I siste svar fra Kommunal Rapport skriver journalist Marte Danbolt følgende: 

Vi oppfatter at likebehandling etter offentlighetsloven dreier seg om at vi får tilgang til informasjon samtidig.  

Vi synes det blir vanskelig å delta på dette pressearrangementet med de føringene departementet har lagt.

«Ikke hemmelighold, likebehandling»

Medier24 har fredag stilt en håndfull spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet om saken. Spørsmålene er foreløpig ikke besvart, men vi har fått oversendt det skriftlige tilsvaret om saken som departementet har sendt til Kommunal Rapport med tanke på deres omtale av saken på kommunalrapport.no.

Svaret fra departementet ved kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wiker lyder:

Feil i Kommunal Rapport

Kommunal Rapport skriver at Helse- og omsorgsdepartementet har hemmeligholdt en KS-rapport på grunn av en eksklusiv avtale med TV 2. Dette er feil. Departementet har verken hemmeligholdt rapporten eller inngått en eksklusiv avtale med TV 2.

KS har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet gjort en undersøkelse om utbygging av heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Både TV 2 og Kommunal Rapport har henvendt seg til departementet med ønske om å få rapporten. For å sikre likebehandling tilbød derfor departementet TV 2 og Kommunal Rapport mulighet til å lese rapporten og gjøre intervju med statsråden på samme tidspunkt. Betingelsene var at begge medier hadde sperrefrist til rapporten ble offentliggjort på regjeringens nettsider fredag 13. mars. Disse betingelsene var uakseptable for Kommunal Rapport, som insisterte på å publisere sak om rapporten ett døgn før TV 2. De fikk derfor ikke tilgang på rapporten.  Dette er ikke hemmelighold, men likebehandling av medier.

- Ingen premisser, sier TV2

På spørsmål fra Medier24, bekrefter TV2 at de fikk et tilbud om å publisere saken først: 

- Dette er et resultat av lengre tids journalistisk arbeid fra vår reporter Steinar Figved. Han har for en god stund siden bedt om innsyn i rapporten som det her er snakk om. Vi fikk et tilbud fra departementet om å omtale den først, og det har vi takket ja til, sier nyhetssjef Arne Rovick.

Rovick sier at det ikke er inngått noen avtaler utover det, eller satt noen premisser for innholdet i omtalen.

- Nei, vi inngår selvsagt aldri avtaler med slike premisser. Vi driver fri og uavhengig journalistikk, sier nyhetssjefen. 

Og legger til:

- Rent generelt vil jeg si at det ikke er uvanlig at redaksjoner tilbys eksklusivitet. Det skjer nesten daglig i medie-Norge.

- Men forstår du Kommunal Rapports frustrasjon og ankepunkt mot hvordan departementet som ofentlig myndighet her praktiserer offentlighetsloven?

- En annen gang er det Kommunal Rapport som får eksklusivitet, og så vil sikkert vi eller andre være irritert. Vurderingene til departementet må du spørre dem om.

Powered by Labrador CMS