En tredel av svenskene ser film ulovlig - bransjen taper én milliard

- På nivå med Norge, hevdes det i ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

To nye, ferske undersøkelser om svenskenes film- og serievaner hevder at bransjen taper hhv. en milliard svenske kroner og 830 millioner kroner i året på ulovlig fildeling og ulovlig streaming.

Den første undersøkelsen kalles Nordic Piracy og er utført av Mediavision, på oppdrag fra Sveriges Videodistributörers Förening (SVF). Det er de svenske konklusjonene som fremkommer i pressematerialet.

Her er konklusjonen at nesten en av tre svensker ser ulovlig film. Det er på nivå med Norge, understrekes det, og det høyeste nivået av alle nordiske land. I Danmark og Finland er nivået mye lavere, mye grunnet strengere lovgivning, hevdes det i en pressemelding.

Om undersøkelsene:

  • «Nordic Piracy» er utført av Mediavision, på oppdrag fra Sveriges Videodistributörers Förening (SVF). Gjennomført i første kvartal 2015 blant 4.000 personer i hele Norden i alderen 15 til 74 år.
  • «Lägesrapport – Digital marknad för film och TV» er utarbeidet av Film- och TV-branschens Samarbetskommitté (FTVS). Er basert på 1.003 intervjuer mellom 27.02.-09.03.2015, i aldersgruppen 16 og 79 år.

Ifølge Mediavison/SVF-undersøkelsen er altså det årlige inntektstapet på mer enn en milliard svenske kroner.

– Det er alvorlig at vi ikke ser en tilbakegang av det illegale filmforbruket i Sverige, ettersom vi i flere år har vært et av de mest piratutsatte landene i verden. At mange illegale aktører tjener store penger på å stjele fra rettighetshaverne er desto sørgeligere og burde blitt tatt mer på alvor, sier Warner-sjef Stefan Lampinen, som er styreformann i Sveriges Videodistributörers Förening (SVF).

Den andre undersøkelsen – «Lägesrapport – Digital marknad för film och TV» – er utført av Film- och TV-branschens Samarbetskommitté (FTVS) og kan lastes ned her.

Her påstås det at det årlige inntektstapet er beregnet til 830 millioner svenske kroner. Per år ser svenskene cirka 104 millioner filmer. De som ser disse filmene angir i undersøkelsen at de ville betalt for en tredjedel av disse om innholdet fantes tilgjengelig på lovlig vis. Det tilsvarer ca. en fjerdedel av den svenske bransjens årlige omsetning på 3.500 millioner svenske kroner.

Undersøkelsen fra FTVS slår også fast at hele sju av ti svensker anvender lovlige digitaltjenester for film og serier og 68 prosent av disse bruker tjenestene hver uke eller oftere.

Akkurat som SVF-undersøkelsen fremgår det at i underkant av en av tre svensker bruker illegale tjenester.

Stefan Lampinen videre at tross vedvarende fokus på problematikken i mange år så savnes det konkrete forslag og planer for hvordan man kan stanse den negative utviklingen innen spredning av ulovlig innhold.

– Det finnes en feilaktig oppfatning av at film og serier skal være gratis og at det ikke er noe galt i å benytte seg av ulovlige alternativ. Skal vi ha en levende og utviklende filmbransje i Sverige, så må ansvarlige politikere ta situasjonen på alvor og det kan bare skje gjennom lovgivning, sier Lampinen.

Mediavision hevder at ca. 25 prosent av omsetningen i flere mindre svenske produksjonsselskaper har forsvunnet i løpet av det siste året.

Powered by Labrador CMS