Var klaget inn for hele Vær varsom-plakaten. PFU konkluderer med OA brøt den viktigste regelen

- Burde gjort mer for å innhente imøtegåelse, sier utvalget.

Publisert Sist oppdatert

Oppland Arbeiderblad var til denne ukas PFU-møte innklaget på en rekke punkter i Vær varsom-plakaten. Ja, klager Lasse Robert Øverlier mente sågar at avisa hadde brutt hele plakaten i omtale av hans innsamlingsorganisasjon «Foreningen Caring Hands».

Avisa lot en anonym kvinne og flere andre slippe til med kritikk av Caring Hands og Øverlier ble omtalt med navn, men han fikk ikke selv kommentere saken på trykk.

Caring Hands ble blant annet beskyldt for å være en tvilsom organisasjon, og for at pengene ble bedt satt inn på Øverliers private konto.

Pressens faglige utvalg konkluderer i sin uttalelse med at Oppland Arbeiderblad burde gjort mer for å komme i kontakt med Øverlier, som på det tidspunktet befant seg i utlandet.

Avisa burde i etterkant også gjort mer for å få tilsvaret hans på trykk, selv om det skal ha vært i en slik form at «det ikke var egnet for formålet».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Oppland Arbeiderblad (OA), både på nett og papir, om tvilsomme pengeinnsamlinger til «gode formål». I artikkelen er en anonym kvinne intervjuet om at hun ble oppringt fra en organisasjon som ba om penger til fattige barn i Burma. Både organisasjonen og mannen bak er navngitt i artikkelen. Blant annet ble det opplyst at mannen ba om at pengene skulle settes inn på hans private konto.

Klager er den navngitte mannen. Han viser til at han ikke fikk mulighet til samtidig imøtegåelse av kritikken fra avisens kilde, og at avisen ikke har kontrollert påstandene hun kommer med. Ifølge klageren er alt hun sier ukorrekt.

Oppland Arbeiderblad avviser klagen, men avisen innser at man kunne strukket seg lenger, og brukt flere metoder, for å komme i kontakt med klageren før publisering. Men avisen anfører at den mener opplysningene den brakte, var så viktige at de skulle publiseres.
OA mener videre at man hadde grunn til å tro at det kilden hevdet i artikkelen var korrekt, på tross av at hun ønsket å være anonym.
Pressens Faglige Utvalg vil konstatere at det ligger innenfor journalistikkens kjerneområde å informere om, og advare mot, tvilsom pengeinnsamling, som er den påklagede artikkelens tema.

Selv om klager har ment at omtalen om ham er i strid med samtlige punkter i Vær Varsom-plakaten, er det etter utvalgets syn bare tre punkter som er relevante. Med hensyn til plakatens punkt 3.2 om kildekritikk, mener utvalget at Oppland Arbeiderblad hadde grunnlag for å bringe videre kvinnens erfaring med klageren. Dette gjelder også fordi avisen tidligere har omtalt hans virksomhet.

Når det gjelder den samtidige imøtegåelsesretten, plakatens punkt 4.14, mener PFU at artikkelens påstander utløste klagerens rett til å få komme samtidig til orde. Det registreres at avisen hevder å ha gjort forsøk på å få klageren i tale, men at ikke alle metoder var tatt i bruk for å oppnå kontakt. Utvalget er av den mening at påstandene ikke kunne publiseres uten at klager var gitt mulighet til kommentar. Avisen har heller ikke synliggjort overfor leserne at det var gjort forsøk på å innhente en imøtegåelse. Videre mener utvalget at avisen kunne strukket seg lenger for å bringe hans tilsvar, selv om tilsvaret i utgangspunktet hadde en form som ikke var egnet for formålet. Det vises her til plakatens punkt 4.15 om tilsvarsrett.
Oppland Arbeiderblad har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. juni 2015

Alexandra Beverfjord


Frode Hansen, Øyvind Brigg, Ellen Ophaug,
Henrik Syse, Erik Schjenken

Powered by Labrador CMS