Statsbudsjettet 2019:

Regjeringen: Bare de med papirtidsskrift får nullmoms. - En halv seier, sier Fagpressen

Det er klart i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Publisert
  • Saken oppdateres og Medier24 kommer tilbake med mer

«Regjeringen tar i første omgang sikte på å innføre fritak gjeldende fra 1. juli 2019 for elektroniske tidsskrift hvor det i dag eksisterer en trykt utgave av det samme tidsskriftet», heter det i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019.

Per Brikt Olsen, adm. dir i Fagpressen.
Per Brikt Olsen, adm. dir i Fagpressen.

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 stod det at regjeringen «tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter», men det viste seg senere at det kun skulle gjelde PDF-utgaver, noe som skapte sterke reaksjoner i mediebransjen.

- Det er en delvis seier. At det er tidssatt til 1. juli og det er åpnet for at det «ikke trenger å være identisk med det trykte tidsskrift» er årsaken til at jeg kaller det delvis seier. Det er likevel helt uforståelig at det skal være nødvendig å bruke så lang tid. Fagpressen utsettes for konkurransevridning for hver dag som går. Vi får likevel være glade for at det nå tidfestes og konketiseres. Halv seier, sier administrerende direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen til Medier24.

Regjeringen varsler nettopp at det vil ikke være en forutsetning for fritaket at den elektroniske utgaven er identisk (pdf o.l.) med den trykte.

«Regjeringen tar sikte på å komme tilbake med nærmere omtale av avgrensninger og omfang av fritaket og konkrete forslag til lovendringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2019».

- Jeg forutsetter selvsagt at ordningen fra 1. juli også vil gjelde for de som ikke utgir papir. Alt annet vil være konkurransevridende, fortsetter Brikt Olsen.

 

Mer om mediebudsjettet: 

Powered by Labrador CMS