Det blir nullmoms på dybdejournalistikk

Det viser dokumenter Medier24 har fått tilgang til.

Publisert

Tirsdag legges revidert nasjonalbudsjett fram og der går det fram at det blir nullmoms på digital dybdejournalistikk. Det viser dokumenter Medier24 har fått tilgang til. 

– Tidsskrifter og fagpresse har en viktig rolle for debatt og utvikling innenfor ulikenæringsgrener, fag, organisasjoner og særinteresser. Det er derfor viktig at vi nå får et momsregelverk som åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering av dybdejournalistikk, sier kultur– og likestillingsminister Abid Raja i meldingen. 

Fagpressen har krevd dette i lengre tid, og det har lenge vært usikkerhet rundt hvordan det skulle innrettes

Tap på 25 millioner 

I dokumentet står det: «Fritaket for merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter og bøker ble innført 1. juli 2019. Hensikten var avgiftsmessig likebehandling av trykte og elektroniske publikasjoner. Samtidig var det klart at digitaliseringen legger til rette for mer kontinuerlig publisering og oppdatering enn det som har vært vanlig i trykte publikasjoner». 

Departementet og regjeringen har jobbet med å finne løsninger som gjør at avgrensningen treffer digitale dybdemedier. 

«Forslaget innebærer at merverdiavgiftsfritaket for aviser utvides til å omfatteelektroniske publikasjoner med en dyptgående dekning av nyhets- og aktualitetsstoff.Forutsatt at endringen trer i kraft 1. juli, kan provenytap anslås til om lag 25 millioner kroner påløpt og 15 millioner kroner bokført i 2020», står det. 

Provenytap er det regjeringen anslår at vil være tapte inntekter til det offentlige, som følge av innføringen av ordningen. 

– En gledens dag

Adminsitrerende direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen, tar forbehold om at han ikke har sett detaljene på ordningen. 

– Men hvis det nå ikke har kommet betydelige endringer fra det vi er forespeilet, så er dette et gjennomslag og en gledens dag, sier han og legger til: 

Administrerende direktør Per Brikt Olsen og nestleder Berit Nyman i Fagpressen reagerer med full jubel etter at kulturministeren kom med momsnyheter under Nordiske mediedager 2018.
Administrerende direktør Per Brikt Olsen og nestleder Berit Nyman i Fagpressen reagerer med full jubel etter at kulturministeren kom med momsnyheter under Nordiske mediedager 2018.

– Det som har vært ute på høring har absolutt vært noe vi vil klare å forholde oss til og fungere for de aller fleste som er medlemmer hos oss. 

For ordens skyld: Medier24 er medlem i Fagpressen

Powered by Labrador CMS