Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK.

NRK må spare nye millioner: Kringkastings­sjef Thor Gjermund Eriksen varsler ned­bemanning av 50 årsverk i 2018

– Vi må tilpasse bemanningen gjennom bruk av både naturlig avgang og sluttpakker, forteller kringkastingssjefen. - Vi er bekymret, sier de ansatte.

Publisert

Styret i NRK har nå vedtatt budsjettet for 2018. På grunn av at NRK fikk mindre i lisensøkning enn de spurte om, må statskanalen spare millioner.

Dermed er det duket for en ny nedbemanning, bekrefter kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

- I løpet av 2018 må vi redusere den faste bemanningen med 50 årsverk. Vi må tilpasse bemanningen gjennom bruk av både naturlig avgang og sluttpakker, forteller Eriksen til Medier24.

NRK ba om 55 kroner i økt lisens, men på grunn av høyere momssatser, så fikk de 50 kroner, som ikke justerer for den forventa lønns- og prisveksten.

I tillegg til nedbemanningen, har NRK budsjettert med effektivisering for 50 millioner kroner, som de tok høyde for i lisensøkningskravet sitt.

Eriksen sier at NRK har redusert bemanningen med 10-11 prosent de siste fire årene, som tilsvarer rundt 400 stillinger som er borte. Nå skal 50 til vekk.

- Dette kommer ikke bare som en direkte følge av at inntektene er mindre, men også at vi trenger en omstilling og har behov for å frigjøre mer penger til innhold, da fortrinnsvis norsk kvalitetsinnhold, sier Eriksen.

Han forteller at de opplever økt konkurranse fra internasjonale strømmetjenester, at sportsrettigheter blir dyrere og at det neppe blir flere som betaler lisens fremover. 

- Dette betyr at vi må tenke litt annerledes om hvordan våre kostnader blir sammensatt. Kuttene er ikke dramatisk for oss, men det er en jobb som må gjøres sammen med våre tillitsvalgte og ansatte. Derfor bruker vi det neste året på dette, sier han og fortsetter:

- Nedbemanningen blir en kombinasjon av naturlig avgang, der stillinger ikke blir erstattet - og av sluttpakker.

- Hvilke avdelinger er det som nå blir berørt?

- Det blir litt over alt, men det er klart at innholdsdivisjonene blir mer skånet. Vi skal ikke gjøre tiltak som har kortsiktig effekt, for en stadig større del av NRKs ressurser skal gå rett til innholdsproduksjon og publisering. Vi skal skjerme innholdet til publikum i så stor grad som mulig, sier han til Medier24.

De ansatte er bekymret

Leder Ingvild Fagerheim Fjereide i NTL NRK, som organiserer mange redaksjonelle, men flest ikke-redaksjonelt ansatte, sier at hun er urolig for kuttrundene.

Leder Ingvild Fagerheim Fjereide i NTL NRK.
Leder Ingvild Fagerheim Fjereide i NTL NRK.

- NTL NRK er bekymra for at det nå kommer nye runder med nedbemanning og at det ikke nødvendigvis skjermer innholdet til publikum å kutte i administrative stillinger. NRK har allerede kuttet mye her, mange av oppgavene må fortsatt løses og det er ikke bare effektivt og ressursbesparende å smøre disse oppgavene tynt ut på de redaksjonelle medarbeiderne, sier hun og fortsetter:

- Å frigjøre ressurser til innhold innebærer jo at de som jobber med innhold kan konsentrere seg om det og ikke drive med administrative oppgaver.  

NTL opplyser til Medier24 at i tillegg til de 50 årsverkene skal det være varslet en kompetansforskyvning på 50 -100 årsverk også til neste år.

- Det viktig for oss at dette i hovedsak blir erstattet ved kompetanseheving internt og ikke ved nedbemanning og nyrekruttering. Noe av det NRK trenger i framtiden må hentes utenfra, men vi ser at slik kompetanse i stor grad kan finnes og utvikles internt. Dette arbeidet kan være krevende, men for en stor og seriøs arbeidsgiver som NRK er det mulig å få dette til, sier Fjereide.

Leder Richard Aune i NRKJ.
Leder Richard Aune i NRKJ.

Leder Richard Aune i NRKs journalistlag (NRKJ) forteller til Medier24 at kuttene må følge ambisjonene:

- Det viktige nå er at nedbemanningen skjer ved hjelp av frivillige løsninger og det burde være fullt mulig. Vi vet ikke om hvorvidt nedbemanningen vil omfatte medarbeidere som jobber med redaksjonelt innhold. Men vi mener nå som tidligere at det må først kuttes i arbeidsoppgaver før det nedbemannes.

Powered by Labrador CMS