Budsjett 2020:

Kringkastingssjefen: – Budsjettet for 2020 betyr at NRK må effektivisere også neste år

Nå er NRK finansiert over statsbudsjettet for første gang. – Det er historisk, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Publisert

Nå er lisensen historie, og NRK er formelt en del av det norske statsbudsjettet. I det første budsjettet er det totalt tilskuddet til NRK på 6,4 milliarder kroner.

5,7 av disse milliardene skal dekke utgifter ved NRKs allmennkringkastingsvirksomhet, mens om lag 687 mill. kroner skal dekke NRKs utgående merverdiavgift, heter det i budsjettet.

«En husstand med to skattytere vil betale om lag det samme som tidligere, dersom de betalte lisens», skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Når vi nå fjerner lisensen, har jeg vært opptatt av at en husholdning med to voksne ikke skal komme dårligere ut enn om den betalte lisens. Med regjeringens forslag til finansiering av NRK oppnår vi det, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i meldingen og legger til: 

– Mange kommer bedre ut av omleggingen. For eksempel vil enslige forsørgere og alle som bor alene spare om lag 1 500 kroner i forhold til dagens lisensbetaling. Minstepensjonister sparer om lag 3 100 kroner. Omleggingen har en god sosial profil, sier finansministeren i meldingen.

– NRK må effektivisere 

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Medier24 at han er fornøyd med omleggingen. 

– Det er historisk. Samtidig så gjør regjeringen det de har sagt de skal gjøre, og gjennomfører det de signaliserte i stortingsmeldingen. Her er det ikke noen overraskelser – og godt er det, sier Thor Gjermund Eriksen til Medier24 og legger til: 

– Momsordningen er viktig og enkelt og forvalte. Det er bra. Så jeg er tilfreds, det er ingen overraskelser, men regjeringen fortjener anerkjennelse for at de gjennomfører det de har sagt de skal gjennomføre, skriver han i en melding til Medier24. 

Samtidig er han klar på at økt konkurranse fra de internasjonale gigantene, gjør at NRK står i en krevende situasjon, samtidig som det legges opp til et effektiviseringskutt på 0,5 prosent i budsjettet for neste år. 

– Samtidig er det en kjensgjerning at NRK møtet sterkere global konkurranse, forventninger om økt kvalitet, samtidig som budsjettet for 2020 betyr at NRK må effektivisere også neste år, skriver han i meldingen. 

 

– Trist 

Samtidig er han klar på at de gjerne skulle hatt enda mer ressurser, til å ta opp kampen med internasjonale giganter, som Netflix og HBO. 

– Vi skulle gjerne hatt mer ressurser, men vi har de ressursene vi har – da skal vi utvikle organisasjonen vår og lage norsk innhold i verdensklasse, sier han og legger til:

– Det er mye mer grunnleggende endringer og effektivisering vi driver med enn det kuttet på 0,5 prosent, for innenfor det budsjettet vi nå får, må vi også ha plass til nye satsinger og ny teknologi – og utvikle de digitale tilbudene våre, som vi ser at publikum er på vei over til, sier han. 

Når det gjelder nedleggelsen av Lisenskontoret i Mo i Rana, er Eriksen glad for at det kommer midler til både nye stillinger hos Nasjonalbiblioteket, og ikke minst at NRK får midler i en overgangsperiode. 

– Dette er en nødvendig følge av omleggingen av finansiering. Så er det trist å måtte si farvel til rundt 100 lojale medarbeidere. Da vil jeg bare oppfordre Nasjonalbiblioteket og andre til å rekruttere folk som har mistet jobben på lisenskontoret, for der er det mange flotte og lojale medarbeidere, sier han. 

– En framtidsrettet finansieringsmodell

I forslaget til budsjett ligger det inn en bevilgning på om lag 6,4 milliarder kroner. I merknaden står det: «NRKs økonomiske ramme, (..) skal for årene 2020 til 2022 justeres hvert år i takt med pris- og lønnsvekst, minus et effektiviseringskrav på 0,5 pst». 

I en pressemelding fra kulturdepartementet skriver de: 

«Regjeringa foreslår eit tilskot på vel 5,7 milliardar kroner til NRK i 2020. Fordi meirverdiavgiftsplikta for NRK er foreslått vidareført blir det totale tilskotet på 6,4 milliardar kroner».

Kulturminister Trine Skei Grande mener dette er viktig for å sikre trygg og stabil finansiering av NRK i tiden framover.

– Dette er viktig for å sikre en framtidsrettet finansieringsmodell for et uavhengig NRK. Denne modellen vil i større grad enn lisensordninga ha en sosial profil, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i meldingen.

Powered by Labrador CMS