NRK-resultatet ned 75 prosent

Statskanalen økte både inntektene og kostnadene i 2018.

Publisert

Mens NRK stadig rykker nærmere en årsomsetning på seks milliarder kroner, faller driftsresultatet med hele 66 millioner kroner fra 88,9 millioner i 2017 til 22,1 millioner kroner i 2017. Det er en nedgang på 75,1 prosent.

NRKs ferske årsregnskap viser at kanalen brukte mer enn én milliard kroner på rettigheter i 2018. Dermed fortsetter den jevne økningen i penger brukt på rettigheter siden 2014.

NRK dro inn 5,7 milliarder kroner i lisensinntekter – opp fra 5,6 milliarder kroner i fjor. Totalt endte omsetningen på 5,98 milliarder kroner.

Rapporten viser at NRKs kostnader siden 2014 har økt fra 5,5 milliarder kroner til nærmere 6 milliarder kroner. Rikskringkasteren forklarer de økte kostnadene med programkjøp og rettigheter.

Videre skriver de at NRK fra og med 2013 har målrettet redusert bemanningen gjennom sterkere prioritering og effektivisering i virksomheten.

I rapporten belyser NRK endringene i nordmenns medievaner, og at dette krever en økning i ressurser for å imøtekomme.

«Siden 2014 har NRK gjennomført ulike rasjonaliseringstiltak for å blant annet møte denne utviklingen. NRK har satset mer på nye medier ved å effektivisere og frigjøre midler fra støttefunksjoner til innhold generelt, og fra produksjon av radio og TV til nett og mobil», skriver NRK i rapportren.

Videre står det:

«Honorar og fremmedytelser er økt med 59 millioner kroner (17,9 prosent) fra 2017 til 2018 på grunn av økt kjøp av tjenester.»

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS