Pressens faglige utvalg, siste møte før jul.
Pressens faglige utvalg, siste møte før jul.

PFU-nestlederen: – NRK har gjort et godt arbeid. Klagerne har selv understreket at de ikke ønsker samtidig imøtegåelse

Ikke brudd på NRK Brennpunkt. 

Publisert

Brennpunkt-nettsaken «Sminkørene» er klaget inn til Pressens Faglige Utvalg for en rekke brudd på Vær Varsom-plakaten. 

Tirsdag behandlet utvalget saken .

– Da er utvalget klare til å konkludere med at NRK ikke har brutt god presseskikk, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

– Et godt arbeid

– Jeg synes NRK har gjort et godt arbeid her. I begynnelsen har klagerne selv understreket at de ikke ønsker samtidig imøtegåelse, men NRK fortsetter likevel å forsøke å holde kontakten, sa Anne Weider Aasen i TV 2 og la til: 

– Jeg forstår at klager ønsker at man skulle funnet plass til mer positiv omtale av fornøyde kunder, men jeg er enig med innstillingen om at det ikke var presseetisk nødvendig å ha med. 

Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen mener det er en diskusjon om man kunne ha etterstrebet større kildebredde, og om man kunne vurdert det. 

Øyvind Kvalnes, BI-professor, viste til at han også ønsket større kildebredde. 

– Jeg ser for meg hva jeg selv hadde tenkt hvis journalister kun hadde snakket med to misfornøyde studenter, mens jeg vet at det finnes 20 studenter som er veldig fornøyde. Da tegner man et negativt helhetsbilde, sa Kvalnes. 

Liv Ekeberg trakk fram at klager heller ikke har vært spesielt samarbeidsvillig, og ikke bidratt på best mulig måte til at NRKs sak skal bli så god som mulig. 

– Opprinnelig bidrar klager heller ikke til at saken skal bli så god som mulig, når man bruker så lang tid på å svare på den opprinnelige henvendelsen fra NRK, sa Liv Ekeberg og viste til at det har tatt nærmere en måned før de svarer på NRKs første henvendelse. 

Johnsen understreket også at denne saken og publiseringen av den ligger langt tilbake i tid, fra oktober i 2017, og at det er ønskelig at man etterstreber at sakene behandles tidligere. 

Dette er saken

To navngitte eiendomsmeklere, som klager via advokat, mener overskriften «Sminkørene» ikke har dekning, at de ikke har fått god nok adgang til samtidig imøtegåelse i Brennpunkt-nettsaken. De har ikke klaget inn TV-dokumentaren om samme sak. 

PFU oppsummerer dokumentaren og nettartikkelen slik:

«Artikkelen omtaler to navngitte eiendomsutviklere som har kjøpt en rekke eiendommer uten annonsering og budrunde i forkant, for så å pusse opp eiendommene og selge dem videre med god fortjeneste etter relativt kort tid. I artikkelen beskyldes utviklerne for å ha «sminket» en eiendom før den ble solgt videre. To familier som har kjøpt boligseksjoner av eiendomsutviklerne, kommer også med kritikk knyttet til mangler ved eiendommen og ufullstendig informasjon før kjøp». 

Klager mener dokumentaren er brudd på blant annet punktene 3.2, 4.1 og 4.14.  

I sakspapirene står det følgende om bakgrunnen for hvorfor dokumentaren er klaget inn: 

«Klagerne viser til at NRKs artikkel, i tillegg til å omtale kjøpet og salget av Låveveien 6, omtalte en rekke andre eiendomshandler klagerne hadde vært involvert i. Ifølge klagerne ble de aldri forespurt om disse konkrete handlene før publisering, og de fikk heller aldri forespørsler som talte for «at det skulle kunne reises spørsmål ved omstendighetene ved slike kjøp og salg». Dermed fikk ikke klagerne anledning til å kommentere forholdene før publisering, fremholdes det», står det i papirene. 

I sitt tilsvar skriver NRK at de har brukt «Sminkørene» som en spisset beskrivelse og skriver videre: 

«Når det gjelder klagepunktet om samtidig imøtegåelse, anfører NRK at redaksjonen har gått lenger for å innhente samtidig imøtegåelse fra klagerne enn det pressens etiske retningslinjer i utgangspunktet krever. For øvrig påpeker redaksjonen for ordens skyld at det journalistiske arbeidet med faktasjekk og samtidig imøtegåelse har dreid seg om publiseringen av både Brennpunkt-dokumentaren og den påklagde nettartikkelen», skriver NRK i sitt tilsvar.

Powered by Labrador CMS