Pressens Faglige Utvalg 27. februar 2019. I front: PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
Pressens Faglige Utvalg 27. februar 2019. I front: PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

NRK har ikke brutt god presseskikk - fikk skryt for solid håndverk i PFU

Produsent av kost­tilskudd klagde inn NRK til PFU for dekningen av «blåbær­piller». Ble ikke hørt i utvalget.

Publisert

I dag behandlet PFU en klage fra Medpalett AS, som er selskapet bak kosttilskuddet Medox. De ble omtalt i NRKs Forbrukerinspektørene i september i fjor.

Selskapet mente NRK hadde brutt flere punkter i Vær varsom-plakaten, men ble ikke hørt av utvalget.

- Vi konkluderer med at NRK ikke har brutt god presseskikk, forteller PFU-leder Alf Bjarne Johnsen onsdag.

 Flere av medlemmene i PFU brukte anledningen til å skryte av NRK for et solid håndverk.

 

Klagde inn NRK for tre punkter

I NRK-programmet stilte journalistene spørsmål ved om Medox virker slik det gir inntrykk av, og hva forskningen på produktet egentlig viser.

Klageren mente at NRK ikke hadde innfridd kravet til samtidig imøtegåelse. Klager mener seg blant annet beskyldt for å overspille de positive effektene i reklame for Medox, og misbruke studier for å utnytte sårbare mennesker.

Klager opplyser å ha blitt kjent med beskyldningene først etter at intervju var gjennomført, og kun kort tid før publisering.

I sakspapirene til PFU da klagen kom, mente de at NRK har brutt følgende punkter i Vær varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2, kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.1, saklighet og omtanke 
  • 4.14, samtidig imøtegåelse

PFU-sekretariatets innstilling som ble vedtatt

NRK omtalte i september 2018 kosttilskuddet Medox i programmet Forbrukerinspektørene (FBI). FBI stilte spørsmål ved om Medox virker slik det gir inntrykk av, og hva forskningen på produktet egentlig viser.

Klager er produsenten Medpalett AS som mener NRK ikke har innfridd kravet til samtidig imøtegåelse. Klager mener seg blant annet beskyldt for å overspille de positive effektene i reklame for Medox, og misbruke studier for å utnytte sårbare mennesker. Klager opplyser å ha blitt kjent med beskyldningene først etter at intervju var gjennomført, og kun kort tid før publisering. Slik klager ser det, har NRK også publisert feilaktige opplysninger, blant annet idet et kundebrev er omtalt som annonse. Videre mener klager det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på saklighet og omtanke, og at det skapes inntrykk av at Medox misbruker Universitetssykehuset i Stavanger i markedsføringen, og at Medox kan være helseskadelig. Klager reagerer også på at fagdirektør i Statens Legemiddelverk uttaler seg, når det er Mattilsynet som fører tilsyn med kosttilskudd. Klager påpeker at det ble gjort en rekke forsøk på å korrigere og komme til orde før publisering.

NRK mener å ha satt kritisk søkelys på Medox og markedsføringsaktiviteten, og at framstillingen bygger på etterprøvbare fakta og relevante og åpne kilder. NRK forklarer at Legemiddelverket ble intervjuet fordi Mattilsynet ikke vurderer forskning og helseeffekt, og at det var helseeffekt redaksjonen ville få vurdert. Etter NRKs mening er omtalen saklig, og de ansvarlige for Medox har fått god anledning til å kommentere faktaopplysninger og imøtegå påstander som framsettes mot dem. Det vises til omfattende korrespondanse mellom partene, der klager også fikk se gjennom programutkast før publisering. NRK opplyser å ha justert og lagt til opplysninger etter innspill fra klager. NRK mener imidlertid at alle hovedpåstander var tema i intervjuet som ble gjort, og forklarer at nytt intervju derfor ble avvist. NRK er uenig i klagers anførsler og påstander om brudd på god presseskikk.

 Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at spørsmålet om samtidig imøtegåelse, 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP), er sentralt i klagen.

Retten til samtidig imøtegåelse innebærer at redaksjonen må sørge for at angrepet part blir forelagt de aktuelle beskyldningene, og at hovedinnholdet i svaret fra angrepet part, imøtegåelsen, blir gjengitt. VVP 4.14 stiller ingen krav til at beskyldningene må forelegges samlet, eller at imøtegåelsen skal gjengis på én bestemt måte. Det vil naturligvis, særlig i arbeidet med gravende journalistikk og produksjoner som foregår over lengre tid, kunne dukke opp spørsmål og nye påstander underveis i arbeidet, og etter at intervju og sentrale opptak er gjort. I slike tilfeller må redaksjonen kunne referere tilleggsopplysninger som er innhentet og foreta endringer i utkast, uten at det blir gjort helt nye opptak og intervju.

Ut fra den foreliggende dokumentasjonen mener PFU at NRK både har forelagt beskyldningene for klager og gjengitt klagers svar på en måte som er innenfor det presseetisk akseptable.

Når det gjelder valg av presentasjonsform, så har utvalget understreket at det er opp til redaksjonen å bestemme hva som skal publiseres og hvordan, men at vinkling og dramaturgi aldri må gå på bekostning av etterretteligheten. Som det heter i VVP 3.2: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.»

Utvalget kan ikke se at det er dokumentert åpenbare feil som strider mot VVP 3.2, eller at omtalen er usaklig og i strid med VVP 4.1. Utvalget kan likevel forstå at klager kunne ønsket en mer nyansert omtale, og at fremstillingen av enkelte opplysninger kan oppleves mer negative gitt den kritiske vinklingen. Samtidig mener utvalget at reportasjen som helhet,  ikke gir et ensidig negativt inntrykk av Medox. Det fremgår tydelig at det er gjort uvanlig mye forskning på Medox til kosttilskudd å være, og at det også er gjort interessante funn i forskningen, noe som har ført til at det forskes enda mer på produktet. Det kommer også godt frem at Medox ikke er medisin, men at forskere har en hypotese om at produktet kan ha en helsemessig effekt. Etter utvalgets mening fremstår NRKs publisering som tilstrekkelig balansert og dokumentert.

 NRK har ikke brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS