ARKIVFOTO:Elin Floberghagen (fra venstre), Nina Fjeldheim og Kristin Taraldsrud Hoff i PFU-møtet 29. januar.
ARKIVFOTO:Elin Floberghagen (fra venstre), Nina Fjeldheim og Kristin Taraldsrud Hoff i PFU-møtet 29. januar.

NRK felt i PFU for artikkel om bompengeselskapet Ferde

Stor uenighet og heftige diskusjoner på onsdagens PFU-møte.

Publisert

PFU slår på onsdagens møte fast at NRK har brutt punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten, etter en samlet vurdering.

Innklager, bompengeselskapet Ferde, hadde klaget inn NRK for det de mente var brudd på syv punkter i Vær Varsom-plakaten.

Stor uenighet

I utvalget var det stor uenighet om flere av punktene i denne saken. Blant annet ønsket noen PFU-medlemmer å gi NRK kritikk, men ingen av medlemmene ville ha dissens på dette da avgjørelsen ble tatt.

Bakgrunnen for klagen er at NRK publiserte 20. august 2019 en artikkel om utgiftene til bompengeselskaper. Tittelen var: «Kaller inn bompengeselskapene på teppet: Vil ha full gjennomgang av pengebruken».

I ingressen stod det:

«For andre gang i sommer sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at han vil sette seg ned med bompengeselskapene for å gå gjennom måten de bruker penger på.»

Noen måneder senere, 1. desember 2020, publiserte NRK en artikkel om sjefen i bomselskapet Ferde. Tittelen var «Skattejakten». Etterfulgt av en artikkel med tittelen: «SV-er hevder bomsjefens Kongo-samarbeidspartner er korrupt» og en artikkel om en aksjon mot bompenger. Tittelen var: «Bompengeaksjon skapte lange bilkøer».

I PFUs innstilling sto det at PFU ikke kan se at artikkelen om skatteprosjektet i Kongo var usaklig, slik klager anfører. PFU understrekte at NRK var i sin fulle rett til å velge vinkling, selv om utvalget forstår at klager kan være uenig i den. 

I en oppfølgerartikkel av NRK uttalte en demonstrant at Ferdes styre og administrerende direktør burde gå av etter avsløringer om korrupsjon.

PFUs innstilling understreker at det er en «alvorlig beskyldning» som utløser retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Klager skulle fått imøtegå påstanden, noe som i dette tilfellet ikke skjedde.

Innstillingen sier derfor at NRK har brutt god presseskikk på punkt 4.14. Utvalget er også enig i dette, etter en samlet vurdering.

NRK har innrømmet presseetisk overtramp i den fjerde artikkelen, men påpeker at redaksjonen forsøkte å rette opp så raskt som mulig.

– Jeg synes det er strengt å si at det er et brudd, når man retter opp feil etter tre timer, sier Øyvind Kvalnes. 

Vær Varsom-plakaten

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Etterhvert snur Kvalsnes om.

– Jeg mener ikke rettelsen var rask nok og dermed heller ikke grunn til å frita. Jeg mener dette er åpenbart brudd og noe redaksjonen burde bedt om tilsvar på før de publiserte, sier Gunnar Kagge.

– Jeg er enig i at dette bør være fellelse, sier Tove Lie.

 

Klager mener NRK har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • 3.1, om åpne kilder
  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • 3.3, om premisser
  • 4.1, om saklighet og omtanke
  • 4.4, om dekning av titler, ingresser og henvisninger
  • 4.13, om rettelse
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

I innstillingen står følgende:

«Klager mener NRKs artikkel om utgiftene er feil fordi tallene ikke var justert for kroneverdi. Videre mener klager at artikkelen om skatteprosjektet i Kongo er feil. Det stemmer ikke at administrerende direktør styrte prosjektet – han hadde gått ut av alle formelle roller og bisto kun i en overgangsfase, fremholder klager.

Klager mener artikkelen var usaklig og at NRK ikke har vært kildekritiske nok, spesielt overfor anonyme kilder. Klager opplyser at hverken Ferde eller administrerende direktør fikk mulighet til å imøtegå korrupsjonsanklagen i oppfølgerartikkelen. Videre mener klager at NRKs journalist har opptrådt uærlig og forsøkt å bløffe til seg informasjon»

NRK mente derimot å ha dekning for alt som var publisert.

Powered by Labrador CMS