Brennpunkt-dokumentaren vant nylig prestisjepris. Nå er NRK felt i PFU

- NRK burde vært mer raus med å bruke mer av den samtidige imøtegåelsen.

Publisert

I dag behandlet PFU en klage fra leger og tidligere leger ved patologisk avdeling ved Drammen sykehus mot NRKs dekning - herunder også Brennpunkt og deres dokumentar «Legekoden».

Nå har utvalget konkludert med at NRK har brutt god presseskikk. 

- PFU har kommet fram til at NRK har brutt god presseskikk på 4.14 (samtidig imøtegåelse), uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen onsdag formiddag.

 

Klagde inn for tre påståtte brudd

Helsepersonalet klagde inn flere publiseringer i NRK - blant annet «Legekoden». I dokumentaren ble det satt et kritisk søkelys på praksisen ved Avdeling for klinisk patologi ved Drammen sykehus (AkpDs).

Slik klagerne ser det, blir vedkommende gjort ansvarlig for det påståtte kodejukset. Klagerne viser til flere opplysninger de anser som vesentlige og som NRK burde tatt med, for å balansere omtalen og redusere skaden

Ved avdelingen undersøker patologer vevsprøver og diagnostiserer kreft.

I NRKs omtale ble det påstått at det var lagt inn en kobling i systemet som automatisk førte til refusjonskrav for merarbeid når to leger signerte på prøvene, og at sykehuset slik hadde jukset. Videre ble det blant annet påstått at legene hadde signert uten å ha sett på prøver, og at praksisen hadde gitt avdelingen – og legene – økonomisk vinning.

Klagerne mente at NRK har i alt brutt tre punkter i pressens etiske regelverk, men ble bare hørt på én av dem:

  • 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.1, om saklighet og omtanke
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

- NRK burde vært mer raus med å bruke mer av den samtidige imøtegåelsen, uttalte Anne Weider Aasen (TV 2), som representerer redaktørene i utvalget.

Journalist Liv Ekeberg i Agderposten representerer journalistene i utvalget. Hun innledningsvis mente hun at det var viktig å rose NRK og Brennpunkt for å jobbe med en ressurskrevende sak «som er viktig for vår tillit til helsesystemet», men:

- De skulle tatt med mer av svaret, sa hun og støttet Aasens uttalelse.

Utvalget diskuterte også lenge om det var grunnlag for en fellelse på 3.2 (fakta og kontroll), men falt ned på at det ikke ble aktuelt.

Avviste brudd

I tilsvarsrunden i klagehåndteringen i forkant, avviste NRK å ha brutt god presseskikk og forklarte at utgangspunktet var å undersøke refusjonsordningen i helsevesenet, og hvordan denne fungerte i praksis.

«Slik NRK ser det, har redaksjonen avdekket betydelig svikt i offentlige kontrollrutiner og til dels omfattende misbruk av ordningen», skrev de og opplyste i PFU at de hadde et bredt kildegrunnlag, og mener at fakta er omtalt korrekt og på saklig vis.

«Redaksjonen bemerker imidlertid at fremstillingen kunne blitt bredere om flere hadde stilt opp. Ifølge NRK fikk alle berørte parter tilbud om å kommentere det som sies om dem. NRK opplyser at ingen av klagerne ønsket å benytte seg av muligheten for samtidig imøtegåelse, eller bidra på annet vis. Slik NRK ser det, må omtalen nødvendigvis bli preget av dette», het det i PFU-papirene.

Powered by Labrador CMS