PFU:

NRK ble ikke felt for Satiriks' «Jødesvin»-sketsj

Den mye omtalte sketsjen ble behandlet i PFU onsdag. – Dette er dårlig smak, men PFU er ikke et smakspanel, sa utvalgsmedlem Lars Helle.

Publisert

NRK Satiriks' «Jødesvin»-sketsj - som fikk massiv omtale i sommer - ble behandlet i PFU onsdag. Klagen ble levert av forfatter og samfunnsdebattant Mona Levin.

Videoen fra NRK Satiriks viste en jødisk mann som spiller Scrabble med en annen mann, som har ordet «Jødesvin» stavet med sine Scrabble-brikker, men vegrer seg for å legge brikkene på brettet.

Etter en  diskusjon i utvalget, konkluderte de med at NRK ikke har brutt god presseskikk. Dette fulgte også innstillingen fra PFU-sekretariatet.

– Utvalget har kommer frem til at NRK etter en samlet vurdering ikke har brutt god presseskikk, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen. 

Men Johnsen selv meldte dissens i saken, sammen med utvalgsmedlem Nina Fjeldheim.

Selv om flertallet gikk inn for at NRK ikke hadde brutt god presseskikk, var likevel samtlige kritiske til sketsjen.

– Dette er dårlig smak, men PFU er ikke et smakspanel, sa utvalgsmedlem Lars Helle. 

– Jeg synes dette er en veldig krevende sak, og jeg skjønner at klager kjenner seg støtt. Dette er dårlig smak og et dårlig forsøk på humor, sa utvalgsmedlem Anne Weider Aasen.

Før hun la til:

– Men når det gjelder denne saken, så har sekretariatet argumentert bra prinsipielt.

Skjermdump fra sketsjen hos NRK Satiriks.
Skjermdump fra sketsjen hos NRK Satiriks.

NRK beklaget og slettet video

Levin klaget NRK inn for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, som lyder: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende».

NRK beklaget senere videoen, og slettet den korte filmen.

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen skrev blant annet følgende i beklagelsen NRK selv publiserte: 

«Det har vært mye oppmerksomhet rundt Satiriks' Scrabble-sketsj siste uken. Mange har følt seg støtt over bruken av ordet «jødesvin». Dette er naturligvis et svært sterkt ord å bruke i enhver sammenheng, men intensjonen med sketsjen var å vise at man ikke skal bruke slike ord.

Men vår intensjon har åpenbart ikke vært tydelig nok. Og enda viktigere, vi har undervurdert den historiske betydningen og den negative kraften i ordet «jødesvin». Vi visste selvsagt ordet var brutalt og krenkende, og i denne konteksten måtte ordet være krenkende for at sketsjen skulle fungere.

Men ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over. Så vi beklager bruken av ordet», skrev han da

Sekretariatet: – Ikke brudd

PFU-sekretariatet gikk inn for en innstilling om at NRK ikke hadde brutt god presseskikk.

 I innstillingen heter det blant annet: 

«Hvorvidt vitsen var vellykket, eller om dette var god eller dårlig humor, er ikke opp til PFU å vurdere. For PFU er det avgjørende at vitse-konteksten var tydelig, og at ordbruken og karikaturen forstås som en illustrasjon til et poeng (et dilemma) og ikke som antisemittisme.

Det er også av betydning at PFU ikke kan se at sketsjen hadde en ondsinnet ellerhatefull intensjon.

Etter utvalgets mening er virkemiddelbruken svært sterk, men likevel innenfor den takhøyde som humor og satire må ha.

NRK har ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS