Jannicke Engan i NRK svarer på kritikken fra Marian Nakken i Geelmuyden Kiese.
Jannicke Engan i NRK svarer på kritikken fra Marian Nakken i Geelmuyden Kiese.

Debatt

NRK svarer: Vi skal se Oslo og Viken i korta!

«Maria Nakken skriver at hun er bekymret for at NRK er i ferd med å svikte samfunnsoppdraget i Oslo. Det er jeg helt uenig i», skriver NRKs regionredaktør i Oslo og Viken, Jannicke Engan.

Maria Nakken skriver i Medier24 at hun er bekymret for at NRK er i ferd med å svikte samfunnsoppdraget i Oslo. Det er jeg helt uenig i, tvert mot så mener jeg at vi nå vil styrke samfunnsoppdraget. Jeg kan love både politikere og makta i Oslo og Viken at vi skal overvåke dem mer enn noen gang.

Bakgrunnen for Nakkens bekymring er at vi har lagt om distriktssendingene på TV.

Fra 2. januar fikk vi felles distriktssending for Oslo og Viken. NRK sine distriktssendinger har historisk sett vært organisert tilsvarende fylkesinndelingen. Nå som landet har endret seg med færre og større fylker, med at blant annet at Buskerud, Akershus og Østfold har blitt Viken fylke, så følger våre sendinger denne inndelingen. 

Vi valgte felles sending for Oslo og Viken, fordi vi mener at det ikke ville være riktig med separate tv-sendinger: For det første ligger Oslo geografisk midt inne i Viken. For det andre beveger en stor del av befolkningen seg på tvers av hele området. I 2018 var 37 prosent av de sysselsatte i Oslo pendlere og 13 prosent pendlet ut fra Oslo til nærliggende kommuner. Derfor vil det ikke være i tråd med publikums behov å definere nyhetsproduksjon ut ifra bygrensa. 

Ja, det blir et stort område vi skal dekke med distriktssendingen, men det er mye god journalistikk og mange gode historier som vil være viktige og som vil engasjere på tvers i Oslo og Viken.

Nakken er bekymret for at 1,9 millioner mennesker fra Oslo og Viken skal dele én distriktssending på 15 min. Jeg vil minne Nakken på at vi i tillegg til sendingen på NRK1 klokken 19:45, også har en sending klokken 22:55 på samme kanal. Vi har tre forskjellige distriktssendinger på 3 timer på P1 både morgen og ettermiddag (for de gamle fylkene Østfold og Buskerud og Østlandssendingen, som dekker Oslo og gamle Akershus), vi har lokale nyheter som sendes på P1 fra de samme områdene og vi publiserer nyheter på NRK.no og www.NRK.no/OsloogViken.   

Vi mangler altså ikke plattformer eller sendeflater for å nå ut med vår journalistikk til vårt publikum.

Hun problematiserer også at vi har valgt Fredrikstad som sendested for den nye distriktssendingen og skriver at det ikke er godt for lokaldemokratiet at NRK ikke lenger produserer lokale nyhetssendinger fra hovedstaden. Hvor sendingen avvikles fra har ikke noe å si for lokaldemokratiet. Det som er viktig er at vi er til stede redaksjonelt, og det skal vi fortsette med. Vi skal fremdeles produsere tv, radio og nettjournalistikk fra våre lokaler sentralt i Oslo.

At vi nå slår sammen ressursene vil gi et bedre tilbud til publikum fordi vi frigjør ressurser til å levere bedre journalistikk. Våre journalister vil ha mer tid til å jobbe mer med hver enkelt sak og gå mer inn i dybden. Det igjen vil gi bedre og mer relevante saker til vårt publikum.

Nakken trekker selv fram flere viktige saker som har vært produsert av NRK Østlandssendingen, som vår dekning av boligområdet som ble bygget på et søppeldeponi i Skedsmo. Nå må kommunen ut med 34 millioner kroner i erstatning.

Nakken nevner også Veireno-skandalen i Oslo og Vestfold, som endte med rettssaker, dom og gransking. 

«Vi kan legge til avsløringen av en kvart million brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Oslo kommune. Vi har dokumentert at miljøbyråd Lan Marie Berg tilbakeholdt en detaljert rapport med  730 lovbrudd i Energigjenvinningsetaten (EGE) fra arbeidstilsynet. Vi har også funnet omfattende brudd på loven om offentlige anskaffelser i samme etat, og vi avdekket at det er brukt 18 millioner skattekroner på å planlegge et garderobeanlegg på søppelforbrenningsanlegget på Haraldrud som det aldri ble noe av. Arbeidstilsynet gransker nå byrådsavdelingene i kommunen som en følge av det Østlandssendingen har jobbet fram.»

Gravejournalistikk som dette kan publikum forvente seg mer av, nettopp fordi vi nå har slått sammen ressurser og har muligheten til å grave enda dypere enn før.

Nakken skriver at mye tyder på at dette er begynnelsen på slutten av distriktssendingene på TV, og hun anbefaler oss å heller rive av plasteret med en gang og legge ned sendingene. Igjen må jeg si meg helt uenig. Omlegging av distriktssendingene på NRK1 har vist seg så langt å være en suksess: I går samlet vi 689 999 seere på distriktssendingene klokken 19:45, noe som utgjør en markedsandel på 65 prosent. Distriktssendingene står åpenbart svært sterkt hos publikum.   

Så vi skal fortsette å jobbe med å avdekke flere viktige saker framover. Jeg kan love at vi skal se politikerne i Oslo og Viken i korta.

Powered by Labrador CMS