Lars Akerhaug, redaksjonssjef i Resett.
Lars Akerhaug, redaksjonssjef i Resett.

Debatt

Norsk Redaktørforening svarer ikke på kritikken

«Hanna Relling Berg gjemmer seg bak at det ikke er vanlig å diskutere slike avgjørelser offentlig. Men det er heller ikke vanlig at et medlemskap avslås to ganger», skriver Lars Akerhaug.

 

Vi registrerer at flere påpeker det samme som oss, at Redaktørforeningens begrunnelse er uklar og vanskelig å forstå.

I sine svar gjemmer Hanna Relling Berg seg bak at det ikke er vanlig å diskutere slike avgjørelser offentlig. Men det er heller ikke vanlig at et medlemskap avslås to ganger, siste gang etter en lang dialog i forkant. 

Hun svarer heller ikke på det flere har påpekt, at den kritikken Redaktørforeningen i siste behandling av Resetts søknad om medlemsskap, like gjerne kunne ha blitt rettet mot Document, som er medlem av samme forening. Nettavisen har en langt mer utstrakt bruk av anonyme skribenter, også som journalister, noe Resett har endret på, både på eget initiativ og delvis som følge av forutgående dialog med Redaktørforeningen.

Ved å stenge Resett ute, gir Redaktørforeningen Document et konkurransefortrinn. Det gir et inntrykk av at behandlingen i Resetts tilfelle er resultat av konformitetspress. Muligens skyldes et ubehag med den evne Resett har til å mobilisere motstand mot den rådende konsensus

Dermed blir hennes tilsynelatende utstrakte hånd med et ønske om mer dialog lite overbevisende. Inviterer hun til en ny skinnprosess?   

Vi er åpne for fortsatt dialog, men da må det være en virkelig intensjon fra Norsk Redaktørforenings side denne gang om å inkludere Resett til tross for vår kritikk av de andre mediene.

Powered by Labrador CMS