PFU:

VG ble ikke felt for Tolga-saken i PFU: – Helt i kjernen av samfunnsoppdraget

PFU var enstemmig da de behandlet klagen fra Tolga kommune i onsdagens møte. – VG har gjort en formidabel jobb, sier Anne Weider Aasen.

Publisert

Onsdag ble klagen fra rådmann Siv Sjøvold og Tolga kommune, mot VGs første artikkel om de tre brødrene Holøyen på Tolga, behandlet av Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Det endte med konklusjon om at VG har ikke brutt god presseskikk. Dette var også innstillingen fra PFU-sekretariatet.

PFU-medlemmene var enstemmige i konklusjonen, og flere roste VG for god journalistikk. 

– VG har gjort en formidabel jobb, og saken har allerede fått mange konsekvenser. VG har gjort dette på en forbilledlig måte. Jeg slutter meg helt til konklusjonen, sier nestleder Anne Weider Aasen, som ledet møtet ettersom leder Alf Bjarne Johnsen var inhabil.

 

– VG skal ha ros

Øystein Stray Spetalen sluttet seg helt til det:

– Dette er journalistikk som er meget bra. Jeg er helt enig med sekretariatet, sier han.

– VG er her helt i kjernen av samfunnsoppdraget sitt. Dette er en godt dokumentert sak, sier Ellen Ophaug.

– VG skal ha stor ros for å ha gått inn i en kompleks sak, sier Liv Ekeberg.

Tolga-rådmannen Siv Stuedal Sjøvold sier til Medier24 at hun tar PFU-konklusjonen til etterretning.

– Vi er fornøyd med at klagen ble behandlet i PFU. Det var det viktigste for oss, sier hun.

– Vi opplever av dekningen av saken ga et feilaktig bilde av fakta og økte belastningen for de berørte partene. Men vi tar det til etterretning at PFU mener dette er innenfor Vær Varsom-plakatens etiske normer og retningslinjer, fortsetter Sjøvold.

PFU var enstemmig i behandlingen av Tolga-saken.
PFU var enstemmig i behandlingen av Tolga-saken.

 

Diskusjon rundt forsidetittel

Det var noe diskusjon rundt VG-forsiden på saken, og Stein Bjøntegård argumenterte for en liten endring i PFU-uttalelsen.

Slik så den første Tolga-saken ut på VGs papirfront.
Slik så den første Tolga-saken ut på VGs papirfront.

Denne endringen ble tatt med, men endret likevel ikke konklusjonen.

– Hovedpåstanden her står fast. Det er ingen som benekter det. Men tittelen på forsiden er litt mer etisk utfordrende med «Kommunen fant en måte å få mer penger på». Dette indikerer et motiv som ikke er dokumentert, sier Bjøntegård. 

– Det er riktig at Tolga fikk fikk mer penger, men det er mer uklart om dette er utgangspunktet. Dette er ikke grovt nok til å felle, men det bør kanskje nevnes. VG går litt for langt i det de indikerer, sier han.

VG-redaktør Gard Steiro sier til Medier24 at han er glad for avgjørelsen, og for skrytet som kom fra utvalget. 

– Det var som forventet. Jeg mener at uttalelsen er grundig og riktig. Utvalget gir VGs journalister helt fortjent honnør for et grundig og viktig journalistikk arbeid, sier han til Medier24. 

 

Dette er saken: 

Tolga kommune mente VG hadde brutt følgende punkter i Vær varsom-plakaten, i sin dekning av vergemålene til de tre brødrene Holøyen: 

  • 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon
  • 4.2, om å skille fakta og kommentar
  • 4.4, om å ha dekning for titler, ingresser etc.
  • 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse
  • 4.15, om tilsvarsretten

VG har tidligere understreket at de ikke mener avisen har brutt god presseskikk i denne saken

VG-redaktør Gard Steiro skrev i sitt tilsvar til utvalget: 

«Vi har forståelse for at Tolga kommune har opplevd medieoppmerksomheten som vanskelig, men som grundig forklart bygger den innklagede artikkelen på skriftlig og etterprøvbar dokumentasjon. Artiklene er nøkterne og faktabasert. Det er tatt nødvendige forbehold.

I sin klage leser kommunen én av artiklene i en omfattende serie med lupe, på jakt etter den minste feil. Den fant de ikke. De anklager videre VG for ikke å innta opplysninger de selv valgte å holde tilbake. De mener VG burde tatt hensyn til informasjon som verken var tilgjengelig for kommunen eller avisen før granskningsrapporten forelå. Om man leser hele dekningen, vil man se at relevante opplysninger ble omtalt så snart VG fikk tilgang til dem, så sant det var presseetisk forsvarlig å publisere. Bildet er fylt ut etter hvert, noe som helt normalt i undersøkende journalistikk.

Det skinner gjennom at kommunen oppfatter å ha blitt gjort til syndebukk. Men i VGs dekning går det klart fram hvilke instanser som var ansvarlige da tre brødre ble utsatt for svikt og overgrep av offentlige myndigheter. Det er verdt å påpeke at den svake part i denne historien, verken er kommunen eller fylkesmannen, men de tre brødrene. VG løftet fram deres historie. Og det var på sin plass.

VG har ikke brutt god presseskikk». 

Powered by Labrador CMS