Oslo tingrett.
Oslo tingrett.

Anker referatforbud til Høyesterett

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening anker referatforbud i voldtekssak.

Publisert Sist oppdatert

Striden om et referatforbud i en gruppevoldtektssak i Oslo fortsetter. Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund har anket saken inn for Høyesterett.

Rettssaken omhandler seks gutter som er tiltalt for grov voldtekt av en jente sommeren og høsten 2019. Jenta skal også ha blitt utsatt for vold.

Før rettssaken startet 2. februar, la Oslo tingrett ned fullt referatforbud, noe som senere ble moderert noe. Borgarting lagmannsrett omgjorde avgjørelsen, men Høyesterett opphevet lagmannsrettens avgjørelse på grunn av saksbehandlingsfeil.

Da lagmannsretten behandlet saken på nytt, ble avgjørelsen til tingretten opprettholdt. Den kjennelsen har NP og NR nå anket inn for Høyesterett. Det var Document.no som først omtalte dette.

De mener referatforbudet fra rettssaken er i strid med Grunnloven § 100 og at den utgjør en krenkelse av EMK artikkel 6 og 10, fordi den utgjør et uforholdsmessig inngrep i prinsippet om offentlighet i rettspleien, samt i ytrings- og informasjonsfriheten.

«Slik lagmannsrettens kjennelse er begrunnet, innebærer den en rettsforståelse som i realiteten vil innebære at domstolene (i tillegg til å behandle saken for lukkede dører) kan nedlegge nær altomfattende referatforbud i nær sagt enhver straffesak som gjelder grove seksualforbrytelser, så fremt tiltalte er yngre enn 18 år. En slik regel vil innebære at en rekke alvorlige straffesaker i praksis vil kunne avgjøres uten offentlighetens innsyn- og kontroll.» skriver de i anken.

De mener forbudet er spesielt problematisk fordi det - slik det er begrunnet - «skaper en rettstilstand der tilsvarende forbud vil kunne nedlegges i nær sagt enhver straffesak om seksualforbrytelser der tiltalte og/eller fornærmede er under 18 år», og frykter forbudet vil sette en presedens.

Hovedforhandlingen startet 2. februar, og skal etter planen pågå til 12. mars. Straffesaken med seks tiltalte i Oslo tingrett pågår nå med et gjeninnført referatforbud.

Powered by Labrador CMS