VG saksøker Riksadvokaten etter innsynsnekt

VG får med seg Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i søksmål etter å ha blitt nektet innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene.

Publisert

Norsk Redaktørforening (NR) skriver torsdag formiddag at VG, NR og Norsk Journalistlag (NJ) tar Riksadvokaten til retten. 

Høsten 2019 avslørte VG Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og hvordan en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt tilknytning til slike våpen. Avisen skrev også at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

I den forbindelse ba VGs journalist Ola Haram om innsyn i flere sentrale dokumenter. Begjæringen ble avslått, med unntak av selve påtalevedtaket, står det i meldingen. Klagen til Riksadvokaten førte ikke frem.

«I begrunnelsen slo Riksadvokaten fast at saken verken reiste nok prinsipielle spørsmål eller var i kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon», skriver NR i pressemeldingen.

– Påtalemyndighetens avslag og begrunnelse er problematisk. Det blir lagt unødige og uakseptable hindringer for at vi skal kunne gjøre jobben vår, som blant annet er å granske hvordan politiet forvalter sin makt, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i Verdens Gang.

Fra venstre: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen; advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud; ansvarlig redaktør i Verdens Gang, Gard Steiro, journalist Mona Grivi Norman, journalist Ola Haram (sittende) og journalist Erlend Ofte Arntsen.
Fra venstre: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen; advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud; ansvarlig redaktør i Verdens Gang, Gard Steiro, journalist Mona Grivi Norman, journalist Ola Haram (sittende) og journalist Erlend Ofte Arntsen.

Han får full støtte fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, står det i pressemeldingen.

Sammen har de engasjert advokatene Halvard Helle og Halvor Manshaus hos advokatfirmaet Schjødt, og stevnet Riksadvokaten for Oslo tingrett, med krav om at de omstridte dokumentene frigis til VG.

– Når landets øverste påtalemyndighet hevder at dette ikke er i kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon, har denne saken betydning utover selve VGs innsynskrav. Riksadvokaten tar for lett på prinsippene i Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10 om ytringsfrihet, og vi mener politiet har en plikt til å utlevere opplysningene til VG, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag.

Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, sier at det er helt naturlig for NR å engasjere seg i saken.

– Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn, da er det viktig med størst mulig innsyn i grunnlaget for konklusjonen. Dette gjelder sentrale prinsipper for det åpne demokratiet og muligheten til å se makten i kortene, og dessuten tilliten til politiet selv, sier Jensen.

Kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas i Riksadvokaten skriver følgende i en e-post til Medier24:

«Vi mottok søksmålet i går, men vi har ikke noen kommentar til dette.»

Powered by Labrador CMS