Generalsekretær Arne Jensen i NR og advokat Ina Nyrud i NJ. Arkivfoto / Kollasj
Generalsekretær Arne Jensen i NR og advokat Ina Nyrud i NJ. Arkivfoto / Kollasj

Mediene krever straff for dem som bryter offentlighets­loven: «Påvirker medienes rolle som public watchdog og svekker demokratiet»

«Bøter eller tvangsmulkt må vurderes som mulig sanksjonsform for å sikre at lovene etterleves», skriver Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i en høringsuttalelse til Stortinget.

Publisert

I mai ble det kjent at riksrevisor Per Kristian Foss uttalte at «det er en redselskultur for åpenhet i statsforvaltningen» og han mente at «departementer og statlig forvaltning bryter stadig loven».

Om kort tid skal altså Stortinget behandle Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning.

Foss mente at forvaltningen tidvis bevisst trenerer eller til og med utelater dokumenter arkivføring for å unngå at kontroversielle saker kommer ut. Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet nevnes i særlig grad, skrev NTB.

I tillegg til manglende arkivering, sliter forvaltningen med å etterleve reglene for unntak, innsyn og klageadgang, viste undersøkelsen.

I den anledning har Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund gått sammen om en felles uttalelse til kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av rapporten.

Der skriver de:

Riksrevisjonens funn om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning avdekker en praksis som svekker medienes mulighet til å følge med på saker og kontrollere forvaltningens bruk av penger og maktutøvelse. Dette påvirker medienes rolle som public watchdog og svekker demokratiet. En slik praksis er mulig fordi man i dag ikke har effektive midler til å håndheve lov om innsyn (offentlighetslova) og lov om arkivering og journalføring (arkivloven). Vi mener det er på høy tid at man nå innfører sanksjoner for brudd på de lover som skal sikre effektiv gjennomføring av offentlighetsprinsippet i Norge – altså arkivloven og offentlighetsloven. Bøter eller tvangsmulkt må vurderes som mulig sanksjonsform for å sikre at lovene etterleves.

Powered by Labrador CMS