Ingen avtale mellom NRK og Filmforbundet: – NRK vil slite med å få folkene de ønsker, sier forbundsleder

Forhandlingene mellom de to partene har gått i stå, og begge mener den andre parten stiller urimelige krav på tvers av etablert praksis. 

Publisert

NRK og Norsk Filmforbund har lenge jobbet for å få på plass en avtale, men nå skriver NRK i en pressemelding at forhandlingene ikke har ført fram. 

«Det har ikke lykkes NRK og Norsk Filmforbund (NFF) å komme til enighet om en avtale. Av hensyn til publikum ønsker NRK selv å forvalte eget innhold. Dette er ikke forenlig med NFFs krav om eksklusivt å forvalte arbeidet til sine medlemmer», skriver NRK i pressemeldingen. 

– NRK mener at holdningen til Filmforbundet er helt på tvers av all etablert praksis i norsk arbeidsliv, og helt på tvers av alle andre tariffavtaler NRK har med sine 3400 ansatte.  Vi ønsker å ansette medlemmer av Filmforbundet. Det er dyktige folk. Vi betaler absolutt god og konkurransedyktig lønn som tar høyde for rettigheter. Derfor synes vi at det er naturlig at vi også kan bruke det de har laget slik vi ønsker, sier Ivar Køhn, dramasjef i NRK i en pressemelding. 

Ifølge NRK har de tilbudt NFF en egen tariffavtale for medlemmene, men dette er blitt avvist av NFF. 

«NRK betaler for rettigheter til innholdet vi produserer og publiserer, og ønsker at dette skal være tilgjengelig på alle plattformer i dag og i framtiden. Det er viktig for NRK å sikre at publikum får se det de har betalt for gjennom lisensen», skriver NRK i meldingen. 

– Sørgelig

Sverre Pedersen er forbundsleder i Norsk Filmforbund, og mener det er synd at forhandlingene ikke har ført fram. 

– Det er sørgelig at vi ikke har klart å bli enige om en avtale, som jeg tror hadde vært bra for NRK, våre medlemmer og NRKs publikum, sier Pedersen til Medier24. 

Han forteller at uenigheten har vært knyttet til hvorvidt NFF skal ha anledning til å forvalte medlemmenes opphavsrettigheter kollektivt, eller om NRK skal kunne overta rettighetene når de kjøper rettighetene til en produksjon.

Han mener NRK her ønsker særbehandling, og ikke vil akseptere bransjestandarden. 

– NRK har gjort et prinsippvedtak at de skal erverve rettigheter for evig tid, individuelt. Det er ganske spesielt. Alle andre aktører i bransjen, strømmetjenestene, de kommersielle etc, aksepterer at vi kollektivt forvalter våre medlemmers rettigheter, sier Pedersen. 

I en e-post til Medier24 framhever han blant annet denne formuleringen i standardkontrakten mellom NRK og en tredjepart: 

«Dersom arbeidstaker har inngått en forvaltningsavtale eller lignende med en tredjepart for sine opphavsrettigheter, er partene enige om at denne forvaltningsavtalen (eller lignende) ikke begrenser NRKs rett til å disponere over arbeidstakerens arbeidsresultater og opphavsrettigheter i kraft av dette ansettelsesforholdet og kapittel 15 i NRKs tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene». 

 

Tar saken opp med kulturministeren

Han forteller at de har omlag 1300 medlemmer, og at 2100 personer har skrevet under en avtale med dem knyttet til rettighetsforvaltning. 

– Hvilke konsekvenser får dette? 

– Dette betyr at NRK blir en mye mindre attraktiv arbeidsgiver/oppdragsgiver for våre medlemmer, og at NRK derfor trolig vil ha problemer med å få de folkene de ønsker til produksjoner framover, sier han. 

Pedersen forteller at veien videre for dem, blir å løfte dette spørsmålet opp på et politisk nivå. 

– Veien videre er at vi skal avklare med kulturministeren og kulturkomiteen på Stortinget om NRK skal ha særregler, og om de skal ha muligheten til å stille krav som kan virke konkurransevridende, sier Pedersen.

Han viser blant annet til at det kreves en tolkning av paragraf 69 i den nye Åndsverksloven.  

Powered by Labrador CMS